En ud af fire prøver, Odense Kommune har fået foretaget i Odense Å, viser, at grænseværdien for det stærkt giftige stof PFOS er overskredet.

Man har fundet en tilstedeværelse i prøven på 1,2 nanogram per liter, hvilket er næsten dobbelt så meget, som de tilladte 0,65 nanogram.

Alligevel mener Fødevarestyrelsen – efter at være blevet adspurgt – ikke, at der skal udtages fra det slagtekvæg, der græsser i nærheden.

I en pressemeddelelse fra kommunen står der, at styrelsen betragter det som et 'meget lavt niveau'.

Fra Odense Kommunes side beskriver man desuden, hvor og hvorfor prøverne er lavet:

»Odense Kommune har ud fra et forsigtighedsprincip i forbindelse med fund af PFOS på en række steder i Danmark bestilt en analyse for stoffet i vandet i Odense Å omkring brandøvelsespladsen ved Aasumvej,« skriver de således.

Stoffet PFOS er stærkt giftigt og sættes blandt andet i forbindelse med kræfttilfælde. Det er et stof, der blandt andet er blevet brugt i brandskum, brandvæsenet har brugt.

Derfor er man ekstra interesserede i at undersøge områder, hvor der eksempelvis har været brandøvelser.

»By- og Kulturforvaltningen satte undersøgelserne i gang for hurtigt at få information om PFOS, og vi har undervejs informeret de berørte kreaturejere langs Odense å nedstrøms brandøvelsespladsen på Åsumvej,« udtaler kontorchef Anders Dalgaard Christensen ifølge pressemeddelelsen.

»En kortlægning af den eventuelle forurening på selve brandøvelsespladsen foretages af Region Syddanmark. Vi er desuden fortsat i løbende dialog med Regionen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen.«

Fra kommunens side fraråder man fiskere at tage gedder og havørreder fanget i åen med hjem ud fra et forsigtighedsprincip.
Derudover skriver man i pressemeddelelsen, at Odense Å er et af 50 vandløb, hvor Miljøstyrelsen vil foretage prøver af fisk for at konkludere, om der er for store mængder PFOS i dem.
Man har for nylig fundet PFOS på et kommunalt område ved Krogagerheden i Seden, hvor der også er græssende kvæg. Her har man flyttet dyrene og forsynet dem med rent drikkevand.