Siden terrororganisationen Hamas' angreb på Israel den 7. oktober er der lavet en lang række danske underretninger om terrorfinansiering.

Det viser en aktindsigt til B.T.

Underretningerne er sendt til Hvidvasksekretariatet, der udover at behandle sager om hvidvask også tager sig af sager om terrorfinansiering sammen med Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Hvidvasksekretariatet har modtaget i alt 61 underretninger om terrorfinansiering siden den 7. oktober, hvor enten ordet 'Hamas', 'Gaza', 'Israel' eller 'Palæstina' står skrevet i mistankegrundlaget.

Det er derfor ikke sikkert, at alle 61 underretninger direkte vedrører den aktuelle konflikt i Israel og Palæstina.

Hvidvasksekretariatet oplyser ikke noget om de konkrete mistanker, der har ført til underretningerne, eller om nogen af underretningerne har ført til sigtelser eller tiltaler.

Hvidvasksekretariatet behandler underretninger om terrorfinansiering sammen med PET.

PET fortæller, at efterretningstjenesten sammen med flere andre myndigheder aktuelt arbejder på at forhindre terrorfinansiering i forbindelsen med indsamlinger med tilknytning til konflikten i Israel og Palæstina:

»Den aktuelle udvikling i Israel og Gaza indgår i PET's arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af terrorfinansiering. Eksempelvis i dialogen med de underretningspligtige, hvor PET aktuelt har fokus på risici forbundet med indsamlinger og foreninger i relation til konflikten,« skriver PET til B.T.

Konflikten har netop været på dagsordnen på et møde mellem efterretningstjenesten og andre myndigheder:

»PET har blandt andet netop deltaget i et forebyggende myndighedsfælles initiativ, hvor den aktuelle konflikt også blev berørt,« skriver PET.

Efterretningstjenesten afviser at svare på, om den har opdaget nogle konkrete donationer til terrororganisationer – for eksempel Hamas – den seneste tid.

I sit svar henviser PET til et citat fra en risikovurdering fra 2020, hvor efterretningstjenesten konkluderer, at risikoen for terrorfinansiering via foreninger generelt er størst, når der er tale om indsamlinger lavet af foreninger, der er nyoprettede i anledning af en konkret konflikt.

»PET vurderer, at foreninger etableret i forbindelse med en konkret konflikt udgør en øget risiko, og at foreningens levealder også skal indgå i denne betragtning,« står der i risikovurderingen.