Omverdenen var efterladt i chok, da ekstreme nedbørshændelser ramte Tyskland, Holland og Belgien i sommeren 2021 og medførte store ødelæggelser, mere end 150 dødsfald og en omverden i chok.

Men det samme kan også ramme Danmark – og vi er ikke forberedte.

Det er konklusionen på en analyse, COWI har lavet for Region Midtjylland. Den viser, at ekstreme nedbørsmængder kan få store konsekvenser for både mennesker, bygninger og landbrug.

Den nuværende indsats for klimatilpasning eller planlægning af nybyggerier tager nemlig ikke højde for et ændret klima, viser rapporten.

Den ekstreme nedbørshændelse i sommeren 2021 er senere blev knyttet til klimaforandringerne. Og med den nuværende organisering af indsatsen for klimatilpasning er områder omkring Danmarks vandløb – og landets største byer, ekstremt sårbare for lignende tilfælde.

Det skyldes, at Danmark ligger lavt og har mange vandløb, der løber gennem tætbebyggede områder.

»Derfor er det relevant at undersøge, hvordan store skybrud – som vi ved, bliver hyppigere på grund af klimaforandringerne, vil påvirke os. Her understøtter den nye rapport, at vi som samfund står med en klimatilpasningsopgave, der i dag ikke bliver løst tilstrækkeligt effektivt,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

En af de store udfordringer, rapporten fremhæver, er, at der i Danmark bygges meget i områder, der er truet af oversvømmelser. Faktisk har hele 4 ud af 5 af Danmarks kommuner vedtaget byggeri på vandløbsnære arealer.

Og byggerierne tager ikke hensyn til de ekstreme hændelser, der bliver hyppigere som følge af klimaforandringerne.

Derfor efterspørger Danske Regioner forpligtende politiske ændringer.

»Vand kender ikke kommunegrænser, og i dag falder klimatilpasning ned mellem to stole, Der mangler i dag en forpligtende tværgående tilgang, som tager højde for vandets geografi, og som sikrer koordination mellem kommuner, lodsejere og staten,« siger Anders Kühnau.

Han tilføjer, at regionerne kan spille en afgørende rolle i den forbindelse.

Andre læser også