En opsigtsvækkende undersøgelse fra Frankrig tyder på, at rygere i mindre grad bliver smittet med corona end ikke-rygere.

Men det bør ikke få danskerne til at begynde at ryge af frygt for den smitsomme virus.

Blandt andet fordi rygere, der er blevet ramt af corona, ser ud til at have omkring dobbelt så høj risiko for at udvikle svære symptomer, der i værste tilfælde kan sende dem i respirator eller i døden.

Sådan lyder vurderingen fra Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse tilknyttet Hjerteforeningen og forskningsoverlæge hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler.

Hun betegner det franske studie som interessant og som en af de mest grundige undersøgelser foreløbig om sammenhængen mellem risikoen for at blive coronasmittet og rygning.

»Men at begynde at ryge for ikke at blive smittet, vil være en meget dårlig strategi. For rygning er ekstremt skadeligt i sig selv og ødelægger lungerne, og coronasmittede rygere ser ud til at få et alvorligere forløb end ikkerygere, « understreger hun over for B.T.

»Et nyt studie har også vist, at bakterier og virus bliver mere aggressive, når de udsættes for tobaksrøg«.

Men ifølge Charlotta Pisinger har den franske undersøgelse øget forskernes undren over sammenhængen mellem rygning og risikoen for at blive coronasmittet.

Undersøgelsen af knap 500 coronapatienter på et fransk hospital viste, at der var markant færre daglige rygere blandt patienterne end i et sammenligneligt udsnit af den franske befolkning i det hele taget.

Af den samlede gruppe corona-patienter viste sig kun at være 5,3 pct. daglige rygere. Men i den franske befolkning ligger andelen af daglige rygere på 25,4 pct., når der er taget højde for at gøre køn og aldersgrupper sammenlignelige.

»Undersøgelser ser på, hvor mange rygere og ikke-rygere der findes blandt dem, der bliver testet positive med coronasmitte. Men den beskæftiger sig ikke med, at coronaramte rygere tilsyneladende har tendens til at at få mere alvorlige sygdomsforløb end ikke-rygere. Det er også værd at bemærke, at andelen af ex-rygere var  meget høj i undersøgelsen, så måske var rygerne lige holdt op med at ryge pga. sygdom,« tilføjer den danske ekspert.

»Vi er stadig på det niveau, hvor vi undrer os over, om andelen af rygere blandt coronapatienter virkelig er lavere end i befolkningen som helhed. Vores viden er faktisk for lille til, at vi kan udtale os om det endnu. Det er interessant, at forskere nu vil undersøge, om eksempelvis nikotin til en vis grad beskytter mod corona,« siger Charlotta Pisinger.

»Men nikotin er ikke slik - det er svært afhængighedsskabende og har mange bivirkninger«

»Man kan ikke udelukke, at rygere har en mindre risiko for at blive smittet med corona. Dyrestudier har tidligere peget på, at nikotin kan forhindre akut lungevævsskade ved inflammation, men rygning i sig selv skader lungevævet. Så hvis der er en effekt, er det formentlig nikotinen,« tilføjer hun.

Som opfølgning på den franske undersøgelse vil man nu på hospitalet La Pitié-Salpêtrière i Paris iværksætte en undersøgelse af, om nikotinplastre kan have en beskyttende effekt i forhold til corona.

En af forskerne bag undersøgelsen, professor i intern medicin Zahir Amoura, forklarer til nyhedsbureauet AFP, at man ved test af nikotinplastre med forskellige doser vil undersøge, om eksempelvis sygeplejersker kan gives forebyggende beskyttelse ved hjælp af et plaster. Og om patienter kan behandles på samme måde.