Lyt til artiklen

Lovbrud og inhabilitet.

Tidligere direktør i Brøndby Hallen Carsten Boje Larsen står nu frem og fortæller om sin tid som direktør i Brøndby Hallen fra 2013 til 2020.

Her har han fra første parket oplevet, hvordan Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund, ifølge direktøren er vævet alt for tæt sammen med Brøndby Hallens økonomi.

»Borgmesteren er inhabil og træffer beslutninger, som ikke er til gavn for borgerne i Brøndby. Derfor mener jeg også, at det er ulovligt, når Brøndby Kommune hvert år giver et såkaldt eliteidrætstilskud til hallen,« siger Carsten Boje Larsen og fortsætter:

Carsten Boje Larsen er tidligere direktør i Brøndby Hallen, og han mener, at Brøndby Kommune bryder loven med et tilskud til hallen.
Carsten Boje Larsen er tidligere direktør i Brøndby Hallen, og han mener, at Brøndby Kommune bryder loven med et tilskud til hallen. Foto: Kasper Løjtved/Byrd
Vis mere

»Han er drevet af at ville sikre, at Brøndby er den førende idrætskommune i Danmark. Men spørgsmålet er, om Brøndbys skatteborgere skal betale for, at professionelle badmintonspillere kan spille billigt i Brøndby Hallen. Det mener jeg ikke,« siger Carsten Boje Larsen.

Men Kent Max Magelund selv afviser både at være inhabil, og at kommunen bryder loven. Han mener, at fokus på eliteidræt kommer hele Brøndby til gode.

'Vi er en sportskommune, og elitecentret har ligget i Brøndby i mere end 25 år. Det har en betydelig brandingværdi, at vi har elitecentret, og at alle de store badmintonstjerner de seneste mange år er udklækket i Brøndby. Og det er der et politisk ønske om at fastholde,' skriver borgmesteren i et svar til B.T.

Nu skal en uafhængig instans afgøre, hvem der har ret, men for at forstå sagen kræver det yderligere forklaring:

Brøndby Hallen er en selvejende institution, som er tæt knyttet til Brøndby Kommune. Borgmesteren og kommunaldirektøren i Brøndby Kommune sidder nemlig i bestyrelsen. Derudover er der tre repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund.

De seneste årtier er hallen blevet centrum for dansk idræt. Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har blandt andet administration i Idrættens Hus ved siden af hallen. I mange år har Badminton Danmark – som er under Danmarks Idrætsforbund – trænet i hallen i dagtimerne indirekte betalt af Brøndby Kommune.

Det er foregået på den måde, at kommunen har betalt 63 procent af alle udgifter forbundet med driften af hallen, mens Badminton Danmark er sluppet med blot fire procent.

Den praksis var uhensigtsmæssig, mente den tidligere kommunaldirektør i Brøndby Kommune, Anders Lou, ifølge et notat fra 2018. Men hvis ordningen skulle stoppe, måtte Badminton Danmark hoste op med flere penge, hvilket Danmarks Idrætsforbund var imod.

»Danmarks Idrætsforbund truede på bestyrelsesmøder med, at man ville flytte Team Danmark (organisation for eliteidræt, red.), til København, hvis lejen af hallen for badmintonspillerne blev for dyr,« siger Carsten Boje Larsen.

I 2019 besluttede kommunalbestyrelsen i Brøndby, hvor Socialdemokratiet har flertal, at yde et eliteidrætstilskud på 3,2 millioner kroner årligt til Brøndby Hallen. Så samtidig med, at kommunen valgte at stoppe overbetalingen og kun betale markedslejen for de lokale idrætsforeningers brug af hallen, blev der i stedet bevilget et tilskud til hallen, som kompenserede Badminton Danmark for den øgede lejeudgift.

I kroner og øre skar Brøndby Kommune lejen fra 5,6 millioner kroner til 2,4 millioner kroner, dvs. 3,2 millioner kroner. Præcis samme beløb som eliteidrætstilskuddet.

Det mener Carsten Boje Larsen ikke, at man må.

Han henviser til en udtalelse fra Statsforvaltningen fra 2016, der slår fast, at Brøndby Kommune ikke må give tilskud til eliteidræt ved at leje en grund billigere til tre sportsforbund. Statsforvaltningen begrunder det med, at en kommune ‘ikke må yde støtte til erhvervsvirksomheder, herunder professionelle sportsklubber’.

Borgmester Kent Max Magelund (S) fra Brøndby Kommune kritiseres for inhabilitet og for ulovligt at give tilskud til dansk elitebadminton.
Borgmester Kent Max Magelund (S) fra Brøndby Kommune kritiseres for inhabilitet og for ulovligt at give tilskud til dansk elitebadminton. Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokrati
Vis mere

»Det er det, der er sket her. Bare med Brøndby Hallen som en slags stråmand,« siger Carsten Boje Larsen.

På grund af Carsten Boje Larsens kritik har kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune i marts måned 2022 bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om tilskuddet er lovligt. Og det er godt, mener Bente Hagelund, der er forvaltningsekspert og rektor ved Folkeuniversitetet:

»Så længe Brøndby Hallen ikke er en erhvervsvirksomhed, må kommunen som udgangspunkt gerne yde et eliteidrætstilskud, og borgmesteren må også gerne sidde som formand i bestyrelsen. Formålet er jo, at han netop varetager kommunens interesser i hallens bestyrelse,« siger hun og fortsætter:

»Men afgørelsen fra Statsforvaltningen i 2016 sår også tvivl om, hvor snittet skal lægges, så det er godt, at der nu kommer en afgørelse i sagen fra Ankestyrelsen,« siger hun.

I et svar til B.T. skriver borgmester Kent Max Magelund (S):

'Vi yder tilskuddet på et klart lovgrundlag, men for at det skal være hævet over enhver tvivl, at vi har hjemmel til at udbetale det, så har vi – i forlængelse af den tidligere direktørs henvendelse – besluttet at bede det kommunale tilsyn om en udtalelse,' skriver han og fortsætter:

'Jeg var som borgmester med til at træffe beslutningen om at yde tilskuddet efter eliteidrætsloven til Brøndby Hallen i 2019, og erklærede mig ikke inhabil. Det er forvaltningens vurdering, at hverken jeg som borgmester eller det andet kommunale byrådsmedlem af Brøndby Hallens bestyrelse var inhabile,' skriver borgmesteren blandt andet i svaret.

Danmarks Idrætsforbund afviser at have presset Brøndby Kommune ved at true med at lade Team Danmark flytte kommune.

»Vi har ikke presset kommunen til noget som helst. Vi har ikke truet med, at Team Danmark skulle flytte. Nu er jeg selv helt nyt bestyrelsesmedlem hos Brøndby Hallen, da jeg først blev valgt som formand for DIF for et år siden. Men jeg har forhørt mig hos min forgænger, som blankt afviser den påstand. Team Danmark er en selvejende institution under Kulturministeriet, og DIF har intet at sige i forhold til, hvor Team Danmark holder til,« siger DIFs formand, Hans Natorp.