Ifølge B.T.s oplysninger har en studerende på farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet på listig vis stjålet eksamensopgaver og svar, som pågældende igennem en længere periode har solgt videre til andre på universitetet.  

Og nu bekræfter Københavns Universitet også sagen, de selv beskriver, som en 'helt ekstraordinær situation uden fortilfælde.'

»Grundlæggende havde vi gerne være sagen foruden, og vi er ærgerlige over at være blevet udsat for en kriminel handling,« siger Jørgen Kurtzhals, der er prodekan for uddannelse på Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Universitet. 

En handling, hvor den pågældende studerende digitalt har stjålet eksamenssæt og retteark fra undervisere, og dernæst solgt dem videre til andre på uddannelsen, forklarer prodekanen. 

»Vi kan ikke gå mere i detaljer med selve det digitale tyveri, og hvordan det konkret er sket eller blevet opdaget,« tilføjer Jørgen Kurtzhals. 

Det skyldes blandt andet, at Københavns Universitet har anmeldt den studerende til Københavns Politi, der nu skal tage stilling til, om der skal rejses sigtelse i sagen. 

Uklart omfang

Da Københavns Universitet har overdraget sagen til politiet, kan de ikke oplyse om, hvor mange studerende, der er involveret i snyderiet, hvor længe det er foregået – eller hvor mange penge, den pågældende studerende har tjent på salget.

Ifølge B.T.s oplysninger blev universitet allerede gjort opmærksom på den pågældende elevs kriminelle sidegesjæft tilbage i 2021, og så har det været en rigtig god forretning. Det vil Københavns Universitet hverken be- eller afkræfte.

»Vi har haft en formodning om tilfælde af eksamenssnyd på farmacistudiet i et stykke tid – men først fået et gennembrud i starten af 2023, hvorefter vi har oparbejdet den dokumentation, der skal til for at kunne handle,« siger Jørgen Kurtzhals. 

Har I handlet hurtigt nok?

»Vi går langt for at afdække snyd ved eksamener og er vedholdende, når vi opdager det. I sager som det her kræver det, at vi kommer ordentligt rundt og får samlet nødvendig dokumentation,« siger prodekanen og fortsætter:

»Det kan tage tid – og har gjort det i den her sag. Ville vi gerne have gjort det hurtigere – selvfølgelig, men det handler også om, at de involverede studerende ikke har været ret interesseret i at medvirke til sagens oplysning.«

Alvorlige konsekvenser

Det er ikke kun den ene studerende, der, ifølge universitetet, har solgt og stjålet eksamenssæt, der mærker konsekvenserne, forklarer Jørgen Kurtzhals. 

»Vi har startet disciplinærsager mod en række studerende, der enten allerede er ført til eller forventes at ville føre til bortvisning fra KU (Københavns Universitet, red.).« 

I helt grelle sager, er der ifølge prodekanen mulighed for, at snydende studerende kan blive permanent bortvist - og dermed aldrig nogensinde kunne studere på Københavns Universitet igen. 

»Det her er en helt ekstraordinær sag uden fortilfælde – derfor også politianmeldelsen. Der er tale om noget helt uden sammenligning. Derfor har det også tage os lidt tid at komme ordentligt rundt om sagen og træffe de nødvendige foranstaltninger,« siger prodekanen og fortsætter: 

»Det er vigtigt for os, at den her sag ikke sår tvivl om vores øvrige studerende og skaber tvivl om kvaliteten af vores eksaminer – helt generelt.«

B.T. følger sagen.