Den pensionerede skibsingeniør og husejer i København Henrik Vibe-Hastrup giver nu op og dropper sine bestræbelser på at få sat sin forhøjede ejendomsskat på 74.885 kroner ned.

»Jeg føler mig meget magtesløs, for jeg er oppe mod et system, som det er umuligt at sætte sig op imod,« siger han.

»Juristerne kan bare læne sig tilbage og henvise til loven helt uden menneskelige hensyn.«

Som B.T. beskrev i december måned, stod Henrik Vibe-Hastrups grundskyld til at stige med 600 procent fra årsskiftet.

Og nu, hvor vi er gået ind i 2019, står han så med regningen i hånden: 86.707 kroner skal pensionisten af med i grundskyld, som er den ejendomsskat, der betales for grunden.

Henrik Vibe-Hastrups grundskyld er steget med 600 procent efter, at der er kommet ny lokalplan for det område, han bor i.
Henrik Vibe-Hastrups grundskyld er steget med 600 procent efter, at der er kommet ny lokalplan for det område, han bor i.
Vis mere

Årsagen til skattesmækket er, at Københavns Kommune med en ny lokalplan for det område, Henrik bor i, har gjort det muligt, at der bygges fire-etagers bygninger på Henrik Vibe-Hastrups og naboernes grunde.

Dermed stiger værdien af hans grund, og med værdistigningen følger en forhøjet skatteregning i form af en seksdobling af hans grundskyld.

Henrik Vibe-Hastrup giver op, fordi han i et svar fra Københavns Kommune netop har fået at vide, at hans eneste mulighed er at gå til domstolene. Han ville ellers gerne have udsættelse af betalingen, fordi han har klaget til både Planklagenævnet over den nye lokalplan og til Vurderingsstyrelsen over dets vurdering af hans ejendomsskat.

»Det kan ikke være rigtig, at det skal være nødvendigt at gå til domstolene. Så nu giver jeg foreløbigt op i forhold til at få nedsat min skat. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre,« siger Henrik Vibe-Hastrup, der nu i stedet må låne pengene af Københavns Kommune.

»Hvis ikke jeg låner pengene, så må jeg flytte. For jeg har ikke råd til at betale,« siger han.

Henrik Vibe Hastrups hus, som bliver ramt af en grundskyldsstigning på 600 procent.
Henrik Vibe Hastrups hus, som bliver ramt af en grundskyldsstigning på 600 procent.
Vis mere

Henrik Vibe-Hastrup bor med sin kæreste og to børn i det 118 år gamle hus på Lindgreens Alle på Amager, der i over et århundrede har været beboet af arbejder- og håndværksfamilier. Ifølge Københavns Museum er det bevaringsværdigt, og han vil bare gerne blive boende.

Henrik Vibe-Hastrup mener, at det er Københavns Kommune, der er skurken i sagen.

»Kommunen kunne sagtens have undtaget mit hus fra at indgå i lokalplanen som en grund, hvor man kan bygge i fire etager. For kommunen har hele tiden vidst, at jeg bare ønskede at blive boende i mit hus,« siger Henrik Vibe-Hastrup.

Det er et par byggematadorer, der har opkøbt grunde i området, og som sammen med kommunen har strikket en ny lokalplan sammen, som betyder, at Henrik Vibe-Hastrups grundværdi er steget fra en halv million kroner til næsten 2,5 millioner kroner.

I et skriftligt svar til B.T. skriver teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) om sagen:

'Der er desværre tale om en velkendt problemstilling, vi har oplevet flere gange før i København, hvor vi flere steder omdanner kvarterer fra eksempelvis industri til beboelse. For at sikre en sammenhængende udvikling af kvarteret laver vi lokalplaner for hele området, og her må vi ikke skele til økonomiske muligheder eller konsekvenser for de enkelte grundejere, men alene se på planmæssige overvejelser. At en enkelt grundejer risikerer en stigende ejendomsbeskatning er altså ikke grund til at holde en matrikel ude af en lokalplan.'