Du er ude på en dejlig løbetur i skoven. Skolen skinner, og luften er frisk. Men pludselig sker det, der bare ikke må ske.

Noget trænger sig på, og der er stadig langt hjem.

Man må gå ud fra, at en del aarhusianere har oplevet dette panik-scenario, siden man i en periode har haft store 'lorteproblemer' i Riis Skov særligt omkring fitnesspladsen i skoven.

Så store, at kommunen i september måtte opsætte skilte i skoven med henvisning til, at det er forbudt at besørge i skovbunden.

Nu er der nyt i sagen om skovskiderne - på byrådsmødet onsdag stillede byrådsmedlem Dorthe Borgkvist fra Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse, forslag om, at der bør opsættes flere offentlige toiletter i Riis Skov.

De føromtalte skilte kalder hun et 'fornuftigt initiativ' - men hun påpeger samtidig, at der bør være flere toiletmuligheder i skoven.

»Riis Skov er en meget benyttet skov, hvilket er positivt, men når mange mennesker benytter det samme areal, er der behov for at kunne få forrettet sin nødtørft,« lyder det blandt andet i hendes beslutningsforslag.

Over for B.T. Aarhus uddyber hun sit forslag:

»Jeg synes, det er vigtigt, at børn, handicappede, dårligtgående og andre kan komme ud og nyde vores skove og strande, og derfor tænker jeg, det er vigtigt med en fair afstand i toiletterne,« siger hun.

Da kommunen efter en måneds tid med skiltene tjekkede op på sagen, kunne de konkludere, at det fortsat var et problem, særligt ved fitnesspladsen i den sydlige del af skoven.

»Vi har været ude og tjekke, efter vi har sat skiltene op, men der bliver stadigvæk besørget i skoven,« fortalte Andy Tones, afdelingsleder for Grønne Områder i Aarhus Kommune, til B.T. i oktober.

Der lå fortsat efterladenskaber fra mennesker og toiletpapir i skovbunden, forklarede han. Det overraskede Andy Tones, at problemet fortsatte.

»Vi kan kun opfordre til, som vi tidligere har gjort, at man ikke gør det. Hvis man er trængende, eller tror man skal, når man er ude, så tag en plastikpose med eller brug de tre offentlige toiletter i nærheden.«

Netop de offentlige toiletter stiller Dorthe Borgkvist nu skarpt på. Forslaget fra listen lyder således:

»I Riis Skov ved træningspladsen ved udsigten er der en vandfontæne, hvorfor det burde være mulighed for at føre vand til et offentligt toilet.«

De ønsker at etablere et offentligt toilet ved træningspladsen, så der maksimum bliver omkring 600 meter til et offentligt toilet i Riis Skov. Derudover ønskes der bedre skiltning til de offentlige toiletter med angivelse af afstand.

I forslaget fremgår det også, at det offentlige toilet eventuelt kan være et betalingstoilet.

På byrådsmødet var der enighed blandt byrådsmedlemmerne om, at forslaget var vigtigt og nærværende at kigge nærmere på for at få bugt med skovskiderne.

Steen Bording Andersen (S) påpegede blandt andet, at det ikke bare var motionister, det handlede om, men også børnefamilier. Han understregede i øvrigt, at man bør undersøge, om der reelt ikke er andre muligheder for at komme på toilettet i nærheden, før man gør andet.

Mette Bjerre (SF) kaldte det i øvrigt for »et snævert fokus«, hvis man kun rettede opmærksomheden mod Riis Skov.

SF tilslutter sig dermed De Konservatives ændringsforslag om at udbrede det til at gælde alle de rekreative områder og skove i kommunen, hvor der kunne være behov for flere offentlige toiletter.

»Jeg synes, det er dejligt, at det er noget, vi kan stå sammen om, og at der nu skal dannes overblik over, hvor der mangler. Det er også ganske fint, at der eventuelt bliver kigget på flere andre skove i kommunen,« siger Dorthe Borgkvist.

Der blev derudover diskuteret på byrådsmødet, om toiletterne eventuelt skal åbnes mod betaling med app eller kreditkort.

Trøjborg Fællesråd har forud for byrådsmødet tilkendegivet, at de fuldt ud støtter forslaget. De nævner også muligheden for, at adgangen til nye toiletfaciliteter eksempelvis kan ske ved, at man ved at ringe til et telefonnummer modtager en kode, der kan bruges til at åbne toilettet.

Forslaget om offentlige toiletter i Riis Skov er nu sendt videre til behandling i Magistraten. Vi må derfor vente med at se, hvor 'lorten' lander.

Andre læser også