Lyt til artiklen

Der var en, der var to, der var tre – og pludselig var der 1650.

Så mange høringssvar er der blevet afgivet i sagen om den omfattende havneudvidelse i Aarhus, der de seneste par uger og måneder har skabt vild debat blandt borgere, politikere og erhvervsdrivende.

Langt de fleste af dem er imod udvidelsen.

Det har nu fået borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (C) til at sætte sig sammen og invitere alle parter til konference, så folk kan blive hørt.

»Det står helt klart for os, at vi de kommende måneder har en vigtig opgave foran os.«

»Vi vil samle alle parter i debatten i en grundig og inddragende proces, hvor alle har mulighed for at komme til orde, hvor de svære dilemmaer vil komme på bordet – og hvor vi i fællesskab kan skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag,« lyder det i en invitation.

Således vil de sikre sig, at alle borgere, interessegrupper, myndigheder og Aarhus Havn selv vil blive taget med i samråd frem mod byrådets beslutning om sagen.

Der vil også blive nedsat grupper af nogle af nøgleinteressenterne, der har afgivet høringssvar, samt eksperter.

Høringssvarene skal så samles i temaer, der skal skabe grundlag for dialogen på den første borgerkonference.

I alt vil der blive inviteret til to store borgerkonferencer, hvor alle er velkomne til at deltage.

»Det er et stort og vigtigt arbejde, der ligger foran os. Det er således vores forventning, at byrådet først kan tage stilling hen mod slutningen af 2022, idet der skal være tid den inddragende proces, som vi her skitserer,« siger borgmesteren og rådmanden også.

Både borgmesteren og rådmanden er tilhængere af, at Aarhus Havn får mulighed for at udvide sine aktiviteter og »fastholde sin position som Danmarks vigtigste erhvervshavn,« skriver de.

Interessenterne skal dog ikke regne med, at deres argumenter får den store effekt. Det mener Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – i hvert fald om de mange høringssvar.

»På de store linjer betyder høringssvar ikke noget. Det er meget sjældent, at politikere på baggrund af høringssvar laver noget fundamentalt om eller opgiver projektet,« sagde han i sidste uge til B.T.

»Jeg opfatter det som helt utænkeligt, at de dropper ideen,« sagde Roger Buch også.

Mandag meldte fire partier i Aarhus Byråd ud, at de ikke mener, byrådet kan gå videre med havneudvidelsen i sin nuværende form. Det drejer sig om Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Derfor foreslår de fire partier, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udforme et alternativt forslag til havneudvidelsen.