Lyt til artiklen

Arbejdsro. Mindre stress. Børn, der får lavet deres skoleopgaver og som kan sove om natten.

Gevinsterne ved coronanedlukningen har været mange for Louise Lamberths børn, der går i  syvende og ottende klasse.

Faktisk har erfaringerne fra det seneste år været så gode, at hun nu har stillet et borgerforslag, som handler om at bevare den digitale hjemmeskole som et åbent, gratis tilbud til alle skolebørn.

»Der er mange mennesker, der har samme vanskeligheder ved den almindelige folkeskole som os, og som derfor har oplevet coronanedlukningen næsten som en velsignelse, hvor der har været ro og tid til fordybelse,« siger Louise Lamberth fra Skælskør.

Hun er medlem af Facebook-gruppen 'Forældre til børn med skolevægring'. Her fortæller flere forældre, at deres børn trives bedre og lærer mere i den digitale skole end normalt.

»Jeg ved da godt, at borgerforslaget om at bevare den digitale skole har en ringe chance for at blive vedtaget, fordi vi lever i en tid, hvor staten gerne vil have opsyn med børn. Men det kunne jo være, at de ude i kommunerne fik øjnene op for, at den digitale undervisning kunne bidrage positivt for nogle børn, der har svært ved at passe ind i deres klasse, selvom de ikke nødvendigvis har en diagnose,« siger hun.

Louise Lamberths datter og søn har ingen diagnoser men har begge oplevet, at skoledagen var stressende. Sønnen er flere gange før coronanedlukningen gået hjem fra skole, fordi han var presset over at være i skolen med for meget larm og mange mennesker omkring sig.

Med coronanedlukningen blev hverdagen pludselig en anden:

Louises børn. Foto: Privat.
Louises børn. Foto: Privat.
Vis mere

»Det gik op for mig, at når børnene arbejdede hjemme, så kunne de fokusere på de emner, de har svært ved, fordi der var mindre larm. Når det er en holdindsats med måske 25 elever, så er det sværere at få overblik over, hvor man skal sætte ind,« siger moderen.

Louise Lamberth er selvstændig tekstforfatter og har en fleksibel arbejdsdag. Hun har derfor haft muligheden for at hjælpe børnene med skolearbejdet.

Hun henviser til, at man allerede på H.C. Ørsted Gymnasium på Frederiksberg har besluttet at oprette et pilotprojekt i form af et virtuelt studenterforløb for dem, der føler de bedre kan præstere både fagligt og socialt, når det foregår hjemmefra.

Forløbet foregår med 20 procent fysisk fremmøde og 80 procent virtuel hjemmeundervisning.

Moderen så gerne, at noget lignende blev implementeret i folkeskolen.

»Der findes allerede digitale skoler. Nogle forældre betaler selv, mens andre får økonomisk støtte til, at deres børn kan gå der, fordi de ikke trives i en almindelig skole. Men jeg synes, det kunne være rart, at alle børn fik muligheden. Uanset forældrenes pengepung. Og uden at forældrene skal gennem et langt tovtrækkeri med trivselseksperter og fraværskonsulenter«.

Under nedlukningerne har hendes børn stadig set deres venner og fætre og kusiner, så ifølge Louise Lamberth har der ikke været et socialt afsavn.

Hun mener heller ikke, det vil være et problem, hvis hendes borgerforslag blev en realitet, og at nogle børn derved ikke fik muligheden for først at skabe sig et netværk i en fysisk skole.

Louise Lamberth. Foto: PKL Design og Foto
Louise Lamberth. Foto: PKL Design og Foto
Vis mere

»Det er op til familien at vurdere behovet. Det er jo også en pointe, at familierne får et større ansvar – og dermed en større frihed til at vælge,« siger Louise Lamberth.

Hendes datter og søn har nydt det seneste år, men de overvejer nu at starte på en friskole i det kommende skoleår.

»Nu har de lyst til at prøve noget nyt, de er kommet ud af den stresssituation, de befandt sig i«.