En række grundejere på to veje i København er chokerede over, at kommunen har sendt en regning på 5,3 millioner kroner for istandsættelsen af to mindre villaveje.

Nu viser det sig, at kommunen trods den høje pris også har lavet det, som grundejerne betragter som 'et elendigt stykke arbejde'.

Det fortæller en af grundejerne, Andre Nesgaard, da B.T. kommer forbi. Og han viser, hvad der er galt med vejen.

Han peger ned på asfalten, hvor der er tydelige sprækker.

Andre Nesgaard og 19 andre grundejere mener, at kommunen har overfaktureret i forbindelse med en istandsættelse af de to villaveje, de bor på.
Andre Nesgaard og 19 andre grundejere mener, at kommunen har overfaktureret i forbindelse med en istandsættelse af de to villaveje, de bor på. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

»Her kun tre år efter er asfalten begyndt at flække, og den skal allerede repareres igen. Det er simpelthen elendigt lavet,« siger Andre Nesgaard, der bor på vejen Lemnosvej sammen med sin kone.

Som B.T. kunne fortælle i går, er en række hus- og lejlighedsejere på de to villaveje Lemnosvej og Kretavej i København utilfredse med, at de har betalt 5,3 millioner kroner for, at Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har istandsat de to private fællesveje.

Når en vej er privat, så er det de grundejere, som bor ud til vejen, som skal betale for vedligeholdelsen, og én uheldig husejer på Lemnosvej har alene fået en regning på 256.000 kroner.

Husejerne mener, at opgaven burde have kostet under det halve, og et prisoverslag fra entreprenøren Colas viser da også, at det oprindeligt blev vurderet, at det kunne gøres for tre millioner kroner.

Derfor har Andre Nesgaard og 18 andre grundejere stævnet kommunen med et samlet krav på 2,4 millioner kroner.

En af grundene til, at regningen blev så høj, er, at entreprenøren så sig nødsaget til at deponere en masse jord, som kommunen – ifølge grundejerne – ellers kunne have genbrugt, da der ikke er tale om forurenet jord.

Beboerne har betalt 406.725 kroner for, at jorden er blevet kørt væk. Desuden har kommunen taget sig betalt med ni procent i såkaldt administrationsgebyr og har derfor sendt en ekstraregning på 412.307 kroner.

Ifølge grundejerne er den asfalt, kommunen har lavet på grundejernes regning for 5,3 millioner kroner, lavet elendigt. Her støder ny asfalt sammen med gammel asfalt på fortovet, og asfalten er allerede sprækket.
Ifølge grundejerne er den asfalt, kommunen har lavet på grundejernes regning for 5,3 millioner kroner, lavet elendigt. Her støder ny asfalt sammen med gammel asfalt på fortovet, og asfalten er allerede sprækket. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Andre Nesgaard viser flere steder B.T.'s udsendte, at der er niveauforskel på den asfalt, som entreprenøren Colas har lagt på begge sider af fortovsfliserne.

»I stedet for at lægge ny asfalt på, så har man bare plastret den gamle til. Og det ser vi resultatet af nu, hvor asfalten er ujævn, og det er tydeligt, at der ligger både ny og gammel asfalt,« siger Andre Nesgaard.

Grundejerne har ellers betalt 455.000 kroner for, at entreprenøren skulle fjerne den gamle asfalt på fortovet og lægge helt ny asfalt. Men den gamle asfalt er blot blevet repareret, hvorfor der ifølge stævningen fra grundejernes advokat, Albert Juul Digens, er blevet overfaktureret med 184.200 kroner.

Da Andre Nesgaard viser B.T. det arbejde, som er blevet udført, stiller han sig ved den lidt større vej ved siden af, som hedder Backersvej. Den er kommunal, og her er kvaliteten af arbejdet tiptop:

»Ude på den offentlige vej er det lavet korrekt. Man har gravet asfalten op og lagt nye fliser over det hele. Asfalten er helt jævn,« siger han.

Kommunen afviser grundejernes kritik af arbejdet:

'Når grundejere i en sag som denne er utilfredse, så tager vi på tilsyn. Siden vejgennemgangen og mangelafhjælpningen har vi dog ikke fundet fejl eller mangler, som kunne henføres til det udførte arbejde. Nu er der imidlertid snart gået fem år, og inden for byggeri er der en ansvarsperiode på fem år. Derfor vil vi også følge op på, om der er opstået skader, der kan føres tilbage til det udførte arbejde,' skriver konstitueret vicedirektør Rikke Sønderriis fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

De har betalt 455.000 kroner for, at entreprenøren Colas skulle fjerne den gamle asfalt på fortovet og lægge helt ny asfalt på fortovene. Men den gamle asfalt er blot blevet repareret, og ifølge stævningen fra grundejerne burde regningen have været 184.200 kroner lavere...

'På dele af de to veje blev den gamle belægning fjernet, og der blev lagt ny asfalt, mens man på andre dele af vejene kunne nøjes med at reparere asfalten. Opmålingerne og vores gennemgang af arbejdet viser, at det er faktureret korrekt i forhold til det, der er lavet,' lyder det i svaret.