Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har på et møde torsdag aften besluttet at afskedige to direktører fra kommunens teknik- og miljøforvaltning.

Det drejer sig om direktør Torben Gleesborg og administrerende direktør i forvaltningen Pernille Andersen, der nu skal se sig om efter nye job.

Det er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der har indstillet til, at de to direktører skulle fyres.

Indstillingen kom efter B.T. i en række artikler har beskrevet blandt andet fejlopkrævninger hos omkring 4000 ejendomsejere. De har betalt op mod 10 gange for meget for at få rengjort fortove.

»Jeg har efter nøje overvejelse besluttet at anmode Økonomiudvalget om at indlede en afskedigelsessag mod Teknik- og Miljøforvaltningens administrerende direktør.«

»Baggrunden herfor er, at der samlet set tegner sig et billede af en forvaltning med utilstrækkelig klarhed om forretningsgangene. Det har på den baggrund været min vurdering, at der er brug for en ny administrerende direktør i spidsen for forvaltningen.«

»Eftersom der er tale om en personalesag, kan jeg ikke udtale mig yderligere om sagen,« har teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) tidligere udtalt i en pressemeddelelse om baggrunden for at ønske Pernille Andersen afskediget.

Borgmesteren er på nuværende tidspunkt sygemeldt. Derfor har det ikke været muligt at få en kommentar fra hende til fyringerne.