B.T. har den seneste uge oprullet en lang række ydmygende traditioner og invitationer på diverse nordsjællandske gymnasier, hvor især unge piger bliver udvalgt til bestemte middage og udsat for grænseoverskridende udfordringer.

Afsløringerne har nu fået Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, til at sende et kontant brev ud til lederne af de danske gymnasier. Budskabet er klart: I har et ansvar for at straffe eleverne!

'I lyset af mediehistorierne om de i mange tilfælde grænseoverskridende rammer om 'puttemiddage' og oplysningen om, at en række rektorer er i tvivl om deres muligheder for at gribe ind heroverfor, skal styrelsen indskærpe, at lederen af en gymnasial institution har et klart ansvar for at sikre - som det hedder i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser for 2017 - at eleverne 'overholder almene normer for god orden og godt samvær for elever på en uddannelsesinstitution, hvor der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte', står der blandt andet i brevet.

Læs det hele her:

Her er det brev, som nu er blevet sendt ud til lederne fra de danske gymnasier. Vis mere

Her er det brev, som nu er blevet sendt ud til lederne fra de danske gymnasier. Vis mere

Desuden understreger styrelsen også i brevet, at det dens klare forventning, at rektorerne er klar til at sanktionere de elever, der bryder reglerne.

Og det er netop, hvad der er sket på Lyngby Handelsgymnasium Knord, hvor der tidligere på ugen florerede en invitation til de unge piger på skolen, hvor de bliver tituleret 'liderlige' og opfordret til at fjerne deres kønsbehåring før 'drengemiddagen'.

Efter B.T. bragte invitationen tog rektor på handelsgymnasiet, Pernille Bogø Bach, sagen i egen hånd og sendte et ukendt antal drenge hjem med en skriftlig partshøring.

Allerede i weekenden opfordrede undervisningsminister Merete Riisager (LA) til, at gymnasierne gjorde bruge af deres muligheder for sanktionering i disse sager.

»Hvis eleverne overskrider den grænse, som begivenhederne på Rungsted Gymnasium er et eksempel på, så skal de træde ind. Det kan være i form af, at man udelukker fra fester eller giver karantæne fra undervisningen. I værste fald kan man bortvise, men det er ikke mig, der skal udmåle raten,« sagde hun i weekenden til B.T.