Det skal ikke koste borgerne penge, at kommunen begår fejl.

Sådan lyder det fra Enhedslisten, efter det for nylig er kommet frem, at der er fejl i 10 ud af 11 afgørelser, hvor Odense Kommune har truffet afgørelse om for eksempel at lade være med at udbetale en del af kontanthjælpen.

Faktisk viser den gennemgang, som Ankestyrelsen har lavet, at havde borgerne i de pågældende sager klaget over kommunens afgørelse, ville de have fået medhold.

»Vi synes, at borgernes retssikkerhed er utrolig vigtig,« siger Enhedslistens Reza Javid, der på et udvalgsmøde tirsdag stillede forslag om, at kommunen tilbagebetaler pengene til dem, der er blevet trukket i ydelse.

»Odense Kommune skal handle på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse og rette op på de begåede fejl, så borgerne på de mindste indkomster kan få deres penge tilbage,« mener Enhedslisten.

Men selvom 1 ud af 11 rigtige ikke umiddelbart er noget at prale af, så har det store fejlmargin ikke skabt bekymring hos rådmanden for området, Christoffer Lilleholt (V).

»Vi har forstået lovgivningen på en anden måde, men vi retter selvfølgelig ind efter anbefalingerne fra Ankestyrelsen.«

»For mig og for forvaltningen er det her små procesfejl, som ikke ændrer på, at sanktionen skal gives,« sagde social- og beskæftigelsesrådmanden tirsdag til B.T.

Dermed viste der sig da heller ikke at være flertal for Enhedslistens forslag.

Faktisk stemte både Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative imod at tilbagebetale penge til de berørte på kontanthjælp.