Lyt til artiklen

Der blev brugt 16 ton mindre antibiotika til dyr i 2017 end i 2013. Positiv udvikling, mener DTU-konsulent.

København. For fjerde år i træk er forbruget af antibiotika til dyr faldet.

Det viser den årlige Danmap-overvågning for 2017, som Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet står bag.

Overvågningen viser, at der i 2017 blev brugt cirka 3 procent mindre antibiotika til alle danske dyr end året før.

Og fra 2013 til 2017 er forbruget faldet med 14 procent. Det svarer til et fald på lidt over 16 tons.

Det er især et fald i brugen af antibiotika til danske svin, som driver udviklingen.

- Det en positiv udvikling, siger Birgitte Borck Høg, specialkonsulent for DTU Food.

- Svineproduktionen står for omkring tre fjerdedele af antibiotikaforbruget til dyr, så derfor betyder det meget, når vi ser ændringer her.

Udviklingen falder delvist sammen med en såkaldt "gult kort"-ordning, der blev indført i 2010.

Den betyder, at svineproducenter, som overskrider grænseværdierne for antibiotika, bliver påbudt at nedsætte forbruget.

- Ændringen i forbruget er meget sandsynligt en effekt af de tiltag, man har lavet, siger Birgitte Borck Høg.

Formålet med antibiotika er at dræbe sygdomsfremkaldende bakterier i både dyr og mennesker. Men forbruget kan også føre til, at bakterier udvikler resistens.

Derfor er det ifølge Birgitte Borck Høg vigtigt, at brugen af antibiotika begrænses så vidt muligt.

- Vi skal sikre, at man i fremtiden også kan bruge antibiotika til at behandle infektioner hos mennesker, men også hos dyr, siger hun.

- Derfor skal man hele tiden bruge antibiotika ansvarligt. Det vil sige så lidt som muligt og så smalspektret som muligt.

Smalspektret antibiotika virker på færre forskellige typer bakterier end bredspektret.

Mens der er sket et fald i brugen af antibiotika til svin, er der i samme periode sket en stigning i forbruget til mink.

Her er forbruget steget med 15 procent i forhold til året før, uden at DTU Veterinærinstituttet har modtaget flere prøver til undersøgelse for sygdomme i mink.

Det kunne ellers have forklaret stigningen ifølge institutterne bag Danmap.

/ritzau/