Sloganet 'ud og se med DSB' kan passende laves om til 'dyrere og for sent med DSB'. 

Samtidig med, at DSB fra januar 2024 sætter priserne op for billetter, så viser de seneste tal, at flere og flere bliver ramt at forsinkelser. 

I 2. kvartal i år var det i 66,4 procent af turene med fjern- og regionaltog, at DSB levede op til kravene om såkaldt kundepunktlighed. 

Det står i DSB's halvårsrapport for 2023. 

Kundepunktlighed dækker over, at DSB har pligt til at fragte passagerer med fjern- og regionaltog frem inden for tre minutter af togenes forventede ankomst.

Og det sker i færre og færre tilfælde, at togene kommer til tiden. 

I 2. kvartal af 2022 var det nemlig 72,7 procent af togturene, hvor passagerne ankom til tiden, viser halvårsrapporten.

Altså et fald på 6,3 procentpoint på et år. 

'Enorme sporarbejder i gang'
Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, forklarer, at der for tiden er ret meget byggearbejde i gang, der forsinker togdriften. 

»Vi så helst, at så mange som muligt kom frem til tiden, men situationen er, at der er enorme sporarbejder i gang på den danske jernbane i de her år,« siger han, og tilføjer: 

»Banedanmark har også været ude og forklare, at det først er omkring 2030, at det arbejde for alvor begynder at få den effekt, der gør, at vi for alvor kan få stabiliseret jernbanen.«

Men priserne stiger jo her fra januar næste år. Hvorfor kan de ikke vente med at stige, til der er styr på forsinkelserne?

»Jeg tror, der er mange bilister, der har oplevet, at da inflationen steg, der fik vi hurtigt meget høje benzinpriser. Der er det anderledes med den kollektive trafik, hvor vi regulerer en gang årligt i januar, og det gør vi så med tilbagevirkende kraft,« siger han.

Hvad tænker du selv som togpassager, når der tit er forsinkelser og priserne nu vil stige?

»Jeg har ikke nogen bil og tager selv toget. Og det er klart, at det med at priserne stiger, det kræver en forklaring, og det er, at vi har haft stigende energipriser og inflation, og derfor har vi været nødt til at tilpasse os,« siger informationschefen. 

Kan du ikke godt forstå, hvis flere dropper at tage togene, fordi flere tog er forsinkede og billetpriserne stiger? 

»Det er selvfølgelig forståeligt, at kombinationen af forsinkelser og højere priser får nogen til at tænke, at de helst ser, at togene kører til tiden, og det vil jeg også gerne kunne stå og love,« siger Tony Bipeskov og tilføjer:  

»Men som jeg sagde før, så er situationen også den, at Banedanmark arbejder på skinnerne i de her år med kæmpe projekter til flere milliarder, nyt signalsystem og nye strækninger, der skal åbne.«

Se interviewet med Tony Bispeskov i videoen over artiklen.