Selvom perronerne siden 1. juni 2014 har været erklæret røgfrie, blæser mange DSB-kunder på rygeforbuddet.

Men også DSB-ansatte har øjensynligt svært ved at efterleve reglen. Det stod klart i weekenden, da en togfører i uniform trådte ud af et tog og afventede den videre færd.

For mens DSB-medarbejderen holdt øje med passagerer, der steg af og på, tændte vedkommende en cigaret. Det blev dokumenteret på et billede.

Situationen udspillede sig på en stor station på Sjælland. Af hensyn til den konkrete medarbejder har B.T. valgt at undlade en præcis beskrivelse af tid og sted, ligesom billeder af personen er sløret.

En DSB-medarbejder i uniform tager sig en smøg, mens toget holder ind til perron.
En DSB-medarbejder i uniform tager sig en smøg, mens toget holder ind til perron.
Vis mere

Med cigaretten tændt spankulerede personen i sin mørkeblå DSB-uniform langs perronen fra den forreste ende af toget til den bageste. Vedkommende lod ikke til at tage sig af alle de rejsende, der ved blot at kigge ud ad vinduet kunne se rygeforbuddet blive overtrådt.

Underdirektør i DSB med ansvar for togdrift, herunder personale, Anette Haugaard, er ikke tilfreds med sin medarbejder.

»Man skal ikke ryge i uniform foran kunder, som vi også beder om ikke at ryge,« siger hun.

Omvendt er Anette Haugaard ikke overrasket over, at en af hendes 3.000 underordnede kan finde på at ryge en cigaret i arbejdstiden.

»Vi ved da godt, at det sker, og at det er en af de regler, der bliver omgået. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med. Det er en regel, og regler er til for at blive overholdt.«

Underdirektøren forklarer, at DSB med rygeforbuddet forsøger at følge en trend i tiden, og at forbuddet er blevet forklaret til medarbejderne i forbindelse med introduktionen af rygeforbuddet.

»Vi har besluttet os for, at perronerne skal være røgfri, så ingen bliver generet af det. Det er både af hensyn til kunder og kolleger,« siger Anette Haugaard.

Hun fortæller, at medarbejdere har rygezoner på nogle stationer, hvor de kan bruge pauser til at dæmpe rygetrangen. Men ansatte må ikke ryge i tjenesten.

Underdirektør i DSB med ansvar for togdrift, herunder personale, Anette Haugaard, er ikke tilfreds med sin rygende medarbejder. Pressefoto: DSB, Martin Stampe 
Underdirektør i DSB med ansvar for togdrift, herunder personale, Anette Haugaard, er ikke tilfreds med sin rygende medarbejder. Pressefoto: DSB, Martin Stampe 
Vis mere

Bliver en DSB-ansat taget i at ryge iført uniformen, får man en henstilling om at lade være med det i fremtiden. Gentagne gange kan føre til en skriftlig advarsel, fortæller Anette Haugaard.

»Bliver man opdaget i at ryge, tager vi en snak med den pågældende medarbejder. Der er ikke tale om bål og brand,« siger hun og fortsætter:

»Det er ikke på linje med at drikke alkohol i arbejdstiden. Det er en hel anden kategori,« siger hun og forklarer, at det hænger sammen med sikkerhedshensyn.

Overordnet set er rygning under tjenesten ikke et stort problem for DSB, melder underdirektøren.

Og generelt set går det også godt med, at rygeforbuddet bliver overholdt af DSB-kunderne, lyder det.

»Jeg synes, det går som forventet, når man tænker på, at vi har lavet et forbud, som er svært at håndhæve. Vi kan jo ikke bare tilkalde ordensmagten for det. Vi gør, hvad vi kan, og vi lever med det på det niveau, der nu er.«

Senest har DSB oprettet rygezoner til kunder på Fredericia Banegård og Dybbølsbro i København i erkendelse af, at rygning forekommer.

Forsøget løber året ud, hvorefter DSB vil tage stilling til, om der skal indføres rygezoner på andre stationer landet over.