Siden slutningen af august har vi hørt om RS-virus, hvor antallet af indlagte har været fordoblet sammenlignet med en normal højsæson for RS-virus.

Lige nu er der 20 børn indlagt med RS-virus i Aalborg og 7 i Hjørring.

Det tal er højt, hvis man sammenligner med en normal højsæson for RS-virus, forklarer Brian Brøndum Møller, klinikchef, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder ved Aalborg Universitetshospital, til B.T.

»Det har de seneste par uger ligget på et stabilt højt niveau, hvor det har svinget lidt over eller under det helt dagsaktuelle niveau. Det er stadig et højt niveau på omkring det dobbelte antal indlagte sammenlignet med, når det topper i den normale højsæson. Vi har imidlertid forberedt os på en tredobling i indlæggelsestallet i vores eskaleringsplan for RS-virus.«

Derfor er der en tværregional taskforce, som skal hjælpe med at håndtere de mange tilfælde af RS-virus. Desuden har man sat en række tiltag i værk:

»Blandt andet indlægges børnene på børne- og ungeafdelingen, neonatal eller intensiv alt efter deres behov. På personalefronten møder flere af vore faggrupper ekstra ind, ligesom vi gør brug af både interne og eksterne vikarer. Der er desuden opslået stillinger, og vi har rekrutteret 15 medicinstuderende, som skal oplæres til at tage hånd om de syge børn,« fortæller Brian Brøndum Møller.

Derudover hjælper hospitalerne hinanden både internt og på tværs af regionerne, så den samlede kapacitet udnyttes bedst, forklarer Brian Brøndum Møller.

»Som vi også oplevede i perioder med mange COVID-19-indlagte, er personale med kompetencer til den særlige opgave den afgørende faktor. Derfor består en vigtig del af arbejdet i at frigøre personale fra andre opgaver og samtidig hente ekstra kræfter ind.«

De mange ekstra opgaver lægger et pres på de ansatte, men det er endnu ikke noget, man oplever som et problem på Aalborg Universitetshospital.

På Aalborg Universitetshospital er de ikke umiddelbart bekymret for overbelægninger, som det ser ud nu.

»Vi sørger for at tilvejebringe kapacitet, og vi afviser ikke børn, der har behov for indlæggelse. Eksempelvis er der lavet et særskilt isolationsafsnit på neonatalafdelingen til spædbørn med RS-virus, ligesom der er oprustet med ekstra børneintensive senge, « forklarer han.

Det har også givet et pres på sengekapaciteten, men det er ikke noget, der ikke kan findes løsninger på, lyder det fra Brian Brøndum Møller, da der bliver taget særlige hensyn til børn med RS-virus.

»De isoleres med det samme på enten enestue eller i de særlige afsnit eller stuer, hvor man samler børnene indlagt med RS-virus. Der er naturligvis pres på sengekapaciteten på Børneafdelingen til de øvrige patienter, men vi finder som udgangspunkt løsninger, så ingen kommer til at ligge på gangene,« understreger han og fortsætter:

»Når de er flere på samme stue, kan personalet også overvåge dem sammen og udnytte både plads og ressourcer optimalt. Derudover får vi også ekstra kapacitet ved at aflyse ikke akutte ambulante aftaler, så vi frigør personale til at tage sig af de indlagte med RS-virus.«

Andre læser også