Vi har set det i Kina. Vi har set det i Italien. Og nu ser vi det i Danmark. Mænd er i særligt stor risiko for at dø af coronavirus.

24 mænd og 10 kvinder er døde efter coronasmitte i Danmark, viser helt nye tal. 70 pct af de døde i Italien var mænd. Og i Kina viser studier, at 2,8 pct. af smittede mænd døde, mens det for kvinder ‘kun’ var 1,7 pct.

»At være mand er lige så meget en risikofaktor, som det at være ældre,« siger Sabra Klein, der forsker i kønsforskelle på baggrund af de data, der indtil videre er indsamlet hos Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, til New York Times.

Herhjemme forsøger forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen også at råbe op om den helt åbenlyse kønsforskel.

»Der er flere mænd, der bliver smittet. Der er flere mænd, der dør af corona. Men min største bekymring er, at ingen tager det op. Når vi ser så dramatisk tal på overdødelighed, er det jo noget, vi systematisk bør forholde os til,« siger han og fortsætter:

»Vi ved det jo allerede. Så lad nu være med at tage det lige så roligt med mændene, som vi har gjort det med så mange andre ting.«

Under inddæmningsfasen var 68 pct. af alle smittede mænd. I den fase lød forklaringen fra myndighederne, at der jo især var tale om personer, som var blevet smittet på en skiferie i Italien eller Østrig. Derfor gav overrepræsentationen af 40+ mænd god mening. Men det afviser Svend Aage Madsen er hele forklaringen.

»Vi ser jo også enorme kønsforskelle i Italien og Kina, og de kinesiske mænd har vel ikke været på skiferie i Norditalien,« siger han.

70 pct af de døde i Italien er mænd.
70 pct af de døde i Italien er mænd. Foto: Flavio Lo Scalzo
Vis mere

At kønsforskellen slår igennem i både Kina og Italien - to så kulturelt og socialt forskellige samfund - får da også Sabra Klein til at slå alarm: Vi er nødt til at blive klogere på, hvorfor mænd bliver hårdere ramt, hvis vi skal bekæmpe virussen.

Zoomer man ind på tallene, ser både Sabra Klein på verdensplan og Svend Aage Madsen i Danmark en bemærkelsesværdig høj forskel, når mændene runder 50.

I Danmark har der i aldersgruppen 60-79 år været mere end dobbelt så mange indlagte mænd, som kvinder, fremgår det af rapporten Covid-19 i Danmark.

Ifølge direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm er de opmærksomme på kønsforskellen.

»Vi har ikke de fulde forklaringer på det, og det er bestemt noget vi kigger meget nøje på, og vi drøfter det både med myndighederne og fagfolket, hvad det er for at billedet vi ser,« sagde han på pressemødet tirsdag og forklarede, at det både gjaldt i forhold til køn, alder og geografisk fordeling:

»Hvad er det for nogle patienter, vi ser ligger på intensiv afdeling og er meget syge. Og der har vi også nogle erfaringer fra udlandet f.eks Kina, hvor vi også ser flere mænd på intensiv.«

Søren Brostrøm påpeger samtidig, at vi stadig kun er tredje uge, og at han først i næste uge kan sige noget mere konkret.

Sabra Kleins bud er, at det handler om både biologi og adfærd. Kvinder har som udgangspunkt et mere robust immunforsvar, og på verdensplan er der flere storrygere blandt mænd, ligesom mændene er dårlige til at vaske hænder.

Svend Aage Madsen understreger også, at mænds overdødelighed netop skyldes flere faktorer.

»Det er totaliteten af det at være mand. Vi kan altså ikke bare forklare den her forskel med en eller anden lille specifik genting,« siger han.

Svend Aage Madsen peger på, at man på samme måde ser en overdødelighed hos mænd i forhold til ikke smitsomme sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme.

»Det kan altså heller ikke bare forklares alene med, at mænd har en dårligere hygiejne,« siger han.

På mange måder hænger biologi og adfærd dog sammen. F.eks. er mænd mere sårbare over for corona, fordi de i højere grad end kvinder allerede har livsstilssygdomme.

»Og det hænger jo igen sammen med, at mænd i deres generelle sundhedsadfærd er mere risikovillige. Det gælder kost. De tager mindre hensyn til vægt. Går mindre til læge,« siger han.

Specifikt i forhold til risikoen for corona noterer han sig, at mænd måske også har været langsommere til at forstå alvoren.

»De insisterer på at gøre tingene, som de plejer. Og en måde at gøre det på, er at kalde andre hysteriske for på den måde at retfærdiggøre ens egen adfærd,« siger han.

Svend Aage Madsen er bekymret over, at ingen reagerer på den åbenlyse kønsforskel.
Svend Aage Madsen er bekymret over, at ingen reagerer på den åbenlyse kønsforskel. Foto: Niels Ahlmann Olesen
Vis mere

Den stemning kan især opstå på arbejdspladser, hvor mange mænd er sammen. Derfor opfordrer han også til, at fagforeninger og chefer tager et ansvar for at udstikke klare retningslinjer for, hvordan man undgår smitte udbredelse på f.eks. en stor byggeplads.

»Mænd gider ikke bruge ret meget tid på at beskæftige sig med sundhed. Derfor skal anbefalingerne være konkrete og ikke til diskussion. Hvis de ikke er konkrete nok, vil man tænke, at så går det nok,« siger han.

Som 50+ mand tager Svend Aage Madsen da også sin egne forholdsregler. Især fordi han for tiden har lidt ‘pivende lunger’.

»Så herhjemme er det min kone, der tager ud og handler,« siger han.