»Jeg har talt med Fjernvarme Fyns administrerende direktør Jan Strømvig og modtaget hans sygemelding. Både jeg selv og chefgruppen håber, at han snart får det bedre og kan vende tilbage til sit job.«

Sådan lyder det i en mail, som bestyrelsesformanden for Fjernvarme Fyn, Mads Søndergaard Thomsen, har sendt ud til flere medier, heriblandt TV 2 Fyn.

Der er ikke yderligere oplysninger om, hvad Jan Strømvig fejler, men det er ingen hemmelighed, at han har været under skarp beskydning den seneste tid.

Det skyldes, at Fjernvarme Fyn, som er 97 procent af ejet af Odense Kommune, har været ramt af flere sager om social dumping. Dette er sket i forbindelse med opførelsen af en ny biokedel. Et projekt, som koster over 800 millioner kroner.

Firmaet skulle blandt andet have brugt Odense Kommunes sociale klausuler, da opgaven skulle udbydes, men det gjorde de ikke.

I stedet brugte de egne klausuler, hvilket har gjort, at det ikke har været muligt at afkræve de ansvarlige selskaber bodsbetaling. Der er tale om syv udenlandske virksomheder, som har overtrådt Fjernvarme Fyns sociale klausuler

Firmaet har på deres hjemmeside forklaret, at 'fejlene gælder i de fleste tilfælde for lave udbetalinger ved overarbejde samt i forhold til fritvalgsordning og pension. Og en stor del af beløbet er nu blevet udbetalt.'

Der er endnu ikke kommet et svar på, hvorfor Fjernvarme Fyn valgte at bruge egne klausuler, men ifølge TV 2 Fyn valgte Økonomiudvalget i Odense Kommune, efter Jan Strømvigs forklaring, at acceptere et forslag fra selskabet om, at sagen skal kulegraves, og der skal ligge en grundig redegørelse klar til maj.

Mens Jan Strømvig er syg, bliver det bestyrelsesformanden Mads Søndergaard Thomsen, som i store træk tager over.

»Indtil Jan Strømvig er retur, vil det være mig som bestyrelsens formand, der tegner selskabet. Den daglige drift vil blive varetaget af chefgruppen. Koncernen har ikke yderligere kommentarer,« lyder det i den mail, der er sendt ud.