Måger er under normale omstændigheder fredet og kan derfor skide på og hakke i privat ejendom uden, at nogen kan gøre andet end at forsøge at skræmme dem væk.

Men i Slagelse har man fået nok af de store fugle. Så nu vil kommunen skyde dem.

På et møde i byens Erhvervs- og Teknikudvalg er det besluttet, at kommunen skal koordinere en ansøgning til Naturstyrelsen om at få lov til at bekæmpe mågerne.

Det skyldes, at mågerne - ifølge henvendelser til kommunen fra borgere og erhvervsdrivende - giver gener i form af ‘larmende adfærd, ekskrementer, fysisk skade ved at hakke i installationer, redemateriale i tagrender,’ fremgår det af et referat.

En af dem, der kender til problemerne ved at have besøg af en sværm af måger, er indehaveren af Slagelse Camping & Outdoor Center, Torben Hansen.

»Der er en hel hær af måger her i området. De skider på campingvogne og biler, så vi skal vaske dem konstant, for hvis det sidder for længe, ætser det lakken.«

»Vi vasker af en gang om ugen, men hvert år er der et par vogne, vi er nødt til at få lakeret om,« siger han til SN.dk.

Ifølge reglerne må kommunen kun bekæmpe måger på kommunale bygninger. Men med en fælles ansøgning er det hensigten, at kommunen også på den måde skal hjælpe private af med mågerne.

Det kan ske i form af, at mågerne bliver skudt, at reder og æg bliver samlet ind eller, at der lægges snydeæg i rederne.

‘Så længe der er æg i reden, er der rimelig ro på mågerne, så det er en god løsning både på kort og lang sigt,’ lyder rationalet i referatet fra udvalgsmødet.

Kommunen forventer at bruge 100.000 kroner på måge-bekæmpelsen i 2020 samt igen i 2021.

Herefter er forventningen at bruge 50.000 kroner i hvert af de to efterfølgende år.