Lyt til artiklen

Der venter nogle udfordrende uger for en række beboere på den københavnske vestegn.

Mandag indledte Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, en planlagt vedligeholdelse af deres anlæg i Glostrup.

Vedligeholdelsesarbejdet er omfattende og kan skabe gener for naboerne i form af støj og øget trafik på og ved anlægget, men også lugtgener kan forekomme, varsler Vestforbrænding.

»Som i de foregående år, kan det ikke undgås, at vi kommer til at støje mere, end vi gør i det daglige. Det er vi meget bevidste om, og vi handler naturligvis på det, hvis det bliver for voldsomt,« siger selskabets pressechef, Per-Henrik Goosmann, i en pressemeddelelse.

Vestforbræning havde i juli måned en hændelse, hvor selskabet støjede betydeligt.

Årsagen var en utilsigtet, teknisk fejl på anlægget, og fejlen er nu rettet, lyder det.

»Vi ønsker ikke, at det kommer til at gentage sig,« siger Per-Henrik Goosmann.

Det forestående vedligeholdelsearbejde forventes at vare i seks uger, hvilket er to uger mere end normalt.

Der vil i kortere perioder være en risiko for lugtgener, som Vestforbrænding normalt reducerer gennem luftudskiftning. Både støj- og lugtgener vil følge vindretningen.

»Vi bestræber os på at begrænse generne ved vedligeholdelsen så meget som muligt,« siger Per-Henrik Goosmann.

Vestforbrænding producerer fjernvarme og håndterer affald for 19 hovedstadskommuner med en million borgere.