Er du som de fleste andre danskere vant til at trampe i pedalerne, så er det med at skærpe sanserne ekstra meget netop nu.

For antallet af cykelulykker med personskade i trafikken topper markant, når kalenderen rammer september.

Det viser en ny undersøgelse, som Vejdirektoratet har udarbejdet for UlykkesLinjen, og hvor ulykkestallene er analyseret år for år fra 2013 til 2017.

Mest tydeligt ses tendensen i landets fire største byer. Og det er næppe tilfældigt:

»September er ofte lig med studiestart for en lang række uddannelser, og dermed kommer der mange nye cyklister, som ikke er vant til at cykle steder, hvor der er megen trafik,« forklarer Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver og rådgiver på UlykkesLinjen, der er oprettet af Offerfonden til hjælp for ulykkesramte og deres pårørende.

Hver eneste dag i september sker der i gennemsnit flere end tre cykelulykker med personskade, mens der til sammenligning sker gennemsnitligt én cykelulykke med personskade i februar.

Tallene i undersøgelsen omfatter kun de sager, hvor politiet er involveret og har optaget rapport. Da det langtfra er alle hændelser, der bliver meldt til myndighederne, er antallet af cykelulykker med skade reelt langt større. Skønsmæssigt sker der mellem fem og ti gange flere ulykker, end der bliver anmeldt.

Ud over det selvfølgelige i at have interesse i at passe godt på sig selv og sit helbred er der en anden god grund til at have særligt fokus på at færdes korrekt og sikkert i trafikken som cyklist.

For bliver du skyld i en ulykke, hvor offeret er en anden person end dig selv, kan det få uoverskuelige økonomiske konsekvenser for dig, hvis du ikke er dækket ind af en ansvarsforsikring.

»Det er de unge, der er særligt udsatte på det her område. Hvis man lige er flyttet hjemmefra og ikke har så mange penge og kun sin SU, så er det måske indboforsikringen, man vælger fra for at spare, fordi man alligevel ikke har så meget af værdi. Men det er en dårlig idé, for som regel ligger ansvarsdækningen som en del af indboforsikringen. Og er uheldet ude, kan man, hvis man kommer til at forvolde skade på en ung person, måske komme til at hænge på at skulle dække vedkommendes erhvervsevnetab de næste 40 år. Altså mange millioner kroner,« siger Bente Elton Rasmussen.

Hun opfordrer af samme grund til, at man får tjekket sine forsikringer, hvis man lige er flyttet hjemmefra. Og at man sørger for at blive dækket ind for både ulykke og ansvar.

Omtrent hver femte ung i Danmark har ikke tegnet en indbo- eller ansvarsforsikring.

Ulykker i forbindelse med sving er den hyppigste årsag til, at cyklister kommer til skade i trafikken.

Langt de fleste af disse ulykker sker mellem medkørende - altså ved højresving, mens den næsthyppigste ulykkestype er svingning mellem krydsende køretøjer.

De seneste mange år har antallet af dræbte personer i trafikken ligget omkring 200. Omtrent halvdelen af de dræbte er bilister, mens cirka 30 er cyklister.

Færdselssikkerhedskommissionen har sat et mål op om, at maksimalt 120 personer må miste livet på de danske veje i 2020.