Hjemmeundervisning. Hjemmearbejde. Manglende social kontakt. Coronanedlukningen var en udfordring for mange danske børnefamilier.

Men én gruppe har været særligt hårdt ramt.

De socialt udsatte børnefamilier eller enlige forsørgere som i forvejen var dårligst stillet.

Det skriver DR på baggrund af en undersøgelse, som Mødrehjælpen har foretaget blandt 1.549 personer, som tidligere har modtaget julehjælp fra foreningen.

Ifølge Mødrehjælpen er de socialt udsatte familier blevet ramt både økonomisk og socialt af nedluknigen.

Og det kan trække lange spor.

»Der vil være en periode i deres liv, hvor ressourcerne er endnu mere begrænsede, end de ellers vil være i de her familier. Det er noget, der også vil præge familien på den længere bane,« siger Signe Hald Andersen, som er forskningsleder og souschef i Rockwool Fonden, til DR.

Ifølge Mødrehjælpen er der brug for en social beredskabsplan, hvis anden bølge af corona rammer Danmark.