Arbejdstilsynet har varslet et påbud mod Sundhedsministeriets departement.

Det skyldes, at medarbejderstaben har været under stort arbejdspres, oplyser ministeriet selv i en pressemeddelelse.

»De sidste to års coronahåndtering har uundgåeligt påvirket arbejdsmiljøet. Perioden har været præget af et meget stort arbejdspres, højt tempo og tilgang af nye samfundskritiske arbejdsopgaver, som ministeriet ikke tidligere har løst. Vi tager medarbejdernes trivsel og meldingerne fra Arbejdstilsynet meget alvorligt,« siger Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær.

Sundhedsministeriet har efter Arbejdstilsynets kontrolbesøg prioriteret en række indsatser, der har til formål at mindske arbejdspresset.

Blandt andet i form af klare regler for arbejdstid, klare regler for hjemmearbejde, bedre pausekultur, bedre prioritering af opgaver, bedre sagsgange, længere frister og bedre møde- og mailkultur.

Derudover er der også tilbud om psykologsamtaler med henblik på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

»Det er et langt sejt træk, som vi skal lykkes med,« siger Svend Særkjær.

Der vil løbende blive målt på om trivslen forbedres.

Der vil konkret blive målt på sygefravær, overarbejde, personaleomsætning, arbejdsmængde og frister.

Derudover vil der blive gennemført en ekstraordinær arbejdsmiljøvurdering primo 2023.

Ministeriet vil desuden indgå i videre dialog med Arbejdstilsynet om et godt arbejdsmiljø i Sundhedsministeriet og sikre en tæt opfølgning på, at de igangsatte initiativer.