Skal der indføres en betalingsring i Aarhus?

Fra næste år skal omkring 500 bilister i Aarhus deltage i et stort forsøg med vejafgifter for at se, hvordan penge påvirker de aarhusianske billisters lyst til at lade bilen stå og i stedet tage bussen eller letbanen.

Men det er en virkelig dårlig idé, mener Aarhus City Forening.

»Vi er grundlæggende imod en betalingsring, og selvom det her kun er et forsøg, er det jo sådan, den slags projekter starter. Derfor er vi nu ude at advare om, at en betalingsring kommer til at koste omsætning hos byens samlede by- og kulturliv, hvis den bliver til virkelighed,« siger Claus Bech, der er chef i Aarhus City Forening.

Forsøget er indrettet sådan, at de frivillige deltagere får et individuelt budget. Hvis ændrer kørselsmønster, får de udbetalt besparelsen, ellers ikke. Der er i alt afsat 4,5 millioner kroner til forsøget, der også rulles ud i Odense, Aalborg og København som en del af regeringens aftale om grøn omstilling af vejtransporten.

Claus Bech fra Aarhus City Forening mener ikke, en betalingsring er den rigtige måde at lokke flere til at droppe bilen.

»Den kollektive trafik i og omkring Aarhus er så ringe, at den ikke er et reelt alternativ til bilen. Mange busruter blev nedlagt, da letbanen blev bygget, og letbanen har på ingen måde levet op til forventningerne. Og den slags skal altså på plads først. Det andet anser vi bare som en ekstra skat, man vil pålægge bilisterne,« siger han.

Liv Gro Jensen, politisk ordfører for SF og formand for kommunens klima- og bæredygtighedsudvalg, fortæller til Jylland-Posten, at hun modsat Claus Bech ikke er specielt bekymret for, at en betalingsring skulle påvirke butikker og restauranters omsætning og mener, at en vejafgift kan være med til at finansiere en bedre kollektiv trafik.

»Vi har ikke kanaliseret nok investeringer ind i den kollektive trafik de seneste år. Vi har i SF flere gange peget på, at en betalingsring vil være en måde at finde midler på. Det er ikke få kroner, der skal til for at få den kollektive transport forbedret. En betalingsring kan køre penge fra de forurenende biler direkte over i den kollektive transport. De to ting skal gå hånd i hånd. Men den helt store udfordring er, at for mange vælger bilen i Aarhus i dag,« siger hun til Jyllands-Posten.