Efter fem et halvt år som formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) trækker Christian Freitag sig fra posten.

Han skulle efter planen være stoppet som formand i april 2021, men stopper nu et halvt år før tid.

»Det er efter meget lange og grundige overvejelser, at jeg vælger at stoppe som formand nu. Det har været fem et halvt meget spændende og givende år. Jeg har lært utrolig meget om det danske sundhedsvæsen. Jeg har mødt mange meget dygtige kolleger, politikere og embedsmænd,« siger Christian Freitag i en pressemeddelelse fra PLO.

Her kommer han også ind på, hvorfor han vælger at stoppe før tid.

»Den ene årsag til, at jeg stopper, handler om de omkostninger, det har at være formand. Det har været en stor udfordring at drive min klinik i Holte og samtidig være formand for PLO, og derfor vil jeg hellere lægge min tid i min klinik og andre steder – det er der nogle kolleger og en familie, der fortjener,« siger Christian Freitag.

»Den anden årsag handler om, at en helt grundlæggende ambition for mig var at få myndighederne til agere på de muligheder, der ligger i en helt anderledes stærk primærsektor. Jeg ønskede, at der skulle investeres i at udvikle den del af sundhedsvæsenet, ligesom man med succes har investeret i at udvikle sygehusene,« fortsætter han.

PLO’s bestyrelse vil på sit ordinære møde torsdag den 8. oktober tage stilling til, hvem der skal konstitueres som formand, indtil der på organisationens ordinære repræsentantskabsmøde den 21. november vælges en ny formand.

Indtil på torsdag er næstformand Mireille Lacroix fungerende formand for PLO.