Det er nu afgjort, at Copenhagen Business School (CBS) skal tilbagetale 692.000 kroner, de har fået af staten.

Pengene er i første omgang blevet tildelt som en del af et tilskud til CBS af den danske stat.

Beløbet på 692.000 kroner blev givet i et engangsvederlag til en tidligere rektor. Statsrevisorerne slog dog fast 25. august, at de fandt det 'meget utilfredsstillende'.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Udbetalingen skete selvom CBS' daværende bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, var gjort bekendt med reglerne.

B.T. rettede fredag henvendelse til CBS for at høre, hvorvidt de ville kræve pengene tilbage fra den bestyrelse, der i første omgang uddelte engangsvederlaget.

Universitetsdirektør Kirsten Winther er ved at undersøge mulighederne, lyder det.

»CBS har bedt Kammeradvokaten undersøge, om der er grundlag for at rette erstatningskrav mod den tidligere bestyrelse. Vi forventer, at undersøgelsen er afsluttet senere på året,« skriver skolens pressechef Mikael Koldby.

Udannelses- og forskingsminister Jesper Petersen er tilfreds med beslutningen om at følge statsrevisorernes forslag om at kræve en del af tilskuddet tilbage.

»Der er ikke så meget at rafle om. Statslige tilskud skal anvendes korrekt. Engangsvederlaget til den afgåede rektor på CBS blev udbetalt i strid med reglerne, og opfordringen fra Rigsrevisionen om et tilbagebetalingskrav er ganske klar.«

»Jeg er tilfreds med, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen reagerer,« siger han.