Lyt til artiklen

Der bliver indledt færre kvadratmeter nybyggeri i Danmark, viser tal fra Danmarks Statistik.

Økonom kalder det endnu et tegn på, at recessionen er over os.

I tredje kvartal blev der påbegyndt 1,6 millioner kvadratmeter byggeri i Danmark, og det er et fald på én procent i forhold til det foregående kvartal.

Selvom der isoleret set er tale om en lille stigning, hvis man udelukkende kigger på opførelsen af kvadratmeter i beboelsesbygninger, så er selve antallet af påbegyndte nye boliger faldet med 11 procent til 6.714 boliger.

Byggeaktiviteten har været faldende siden september 2021, konstaterer cheføkonomen i Nykredit, Palle Sørensen, i en kommentar. Han mener, at faldet indledtes, da man så de første tegn på stigende priser på byggematerialer og energi.

»Sidenhen er renterne skudt kraftigt i vejret, som i kombination med faldende ejerboligpriser og mangel på byggematerialer vil lægge en markant dæmper på byggeriet,« siger Palle Sørensen, som kalder byggeaktiviteten for »en god vejrhane for den økonomiske udvikling i hele økonomien«.

»Så de udfordringer, som vi i øjeblikket ser i byggeriet, rammer formentlig resten af økonomien den kommende tid. Det er selvfølgelig særligt de massive rentestigninger og den rekordhøje inflation, der er hovedårsagen til modvinden,« vurderer han.

Indtil videre har dansk økonomi formået at holde recessionen – som er en realitet, når Danmark oplever negativ økonomisk vækst i to kvartaler i træk – fra døren.

Men nu begynder krisen at snige sig ind i nøgletallene, mener Nykredit.

»Eksporttallene har de seneste to måneder peget på tilbagegang. Og detailsalget viser efterhånden tydelige tegn på tilbagegang, hvor den historisk store udhuling af danskernes købekraft er hovedårsagen,« siger Palle Sørensen således.

Nykredits vurdering er derfor nu, at Danmark vil opleve tilbagegang i økonomien i både dette og det kommende kvartal og dermed helt officielt træde ind i en fase med recession.