»Det vil være at stikke blår i øjnene på forældrene, hvis vi tror på en fuld genåbning efter den 15. april.«

Så kontant lyder udmeldingen fra Elisa Rimpler, der er formand for BUPL - pædagogernes fagforening.

Efter hun har kigget kravene i Sundhedsstyrelsens ‘vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud’ igennem, kan en fuld genåbning praktisk talt ikke kan lade sig gøre.

Kravene er i følge BUPL-formanden simpelthen for omfattende.

I hvert fald hvis de skal indfries inden den 15. april, som statsminister Mette Frederiksen (S) ellers proklamerede under sin tale i Statsministeriet mandag aften, hvor der var gode nyheder til de mange pressede småbørnsforældre, der i mere end tre uger selv har måttet stå for børnepasning, imens de har passet deres job.

»Det er strikse og skrappe krav, som - jeg ifølge ministrene kan forstå - ikke er til forhandling. De skal indfries. Og det er alle sammen kæmpestore, logistiske krav, som vil kræve flere ressourcer i daginstitutionerne. Og det har vi ikke, som det ser ud nu,« siger Elisa Rimpler.

Sundhedsstyrelsens 15 sider lange ‘vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud’ omhandler alt fra, hvordan daginstitutionerne skal indrettes, til hvor tæt børnene må sidde på hinanden, imens de leger eller spiser frokost.

Blandt andet står der i vejledningen, at vuggestuebørn anbefales et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn, imens børnehavebørn skal have fire kvadratmeter per. barn.

»Alene kravene til kvadratmeter er en fordobling i forhold til normalen. Og det betyder, at vi skal arbejde på en helt anden måde. Min første reaktion, da jeg så det her, var: det lyder umuligt at kunne forestille sig en genåbning efter påske. Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan nå at blive klar i tide,« siger BUPL-formanden.

Udvis omtanke og tålmodighed

Elisa Rimpler håber, at forældre og politikere vil stå sammen og udvise omtanke og tålmodighed.

Især med tanke på, at der de kommende uger og måneder vil blive placeret et stort ansvar på pædagogerne og ledernes skuldre.

»Jeg tænker, at vi skal mane til besindighed og lave en klar forventningsafstemning, for det er vigtigt, at vi tager de her retningslinjer alvorligt. Det skal vi. For børnenes skyld. Men også for de ansatte og for forældrene,« siger hun og fortsætter:

»Og så er det vigtigt, at genåbnigen ikke går ud over børnene. Vi skal ikke skælde børnene ud eller begrænse dem på en måde, så de bliver utrygge og bange. Samtidig er vi nødt til at passe på os selv. Og derfor håber jeg ikke, at kommunalbestyrelsen gennemtvinger de her retningslinjer, inden vi er klar til dem.«

»Mette Frederiksen sagde det selv under talen: Hellere gøre det langsomt og kontrolleret og være sikre på, at vi gør det rigtigt. Det håber jeg, at de lytter til ude i kommunerne.«

Under sin tale mandag aften gjorde Mette Frederiksen det klart, at det er kommunernes ansvar at sørge for, at daginstitutionerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at det også er kommunernes ansvar at afgøre, hvornår det er forsvarligt at genåbne vuggestuer og børnehaver.