Under coronakrisen høstede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, bred anerkendelse for sine kommunikationsevner.

Internt i styrelsen er de ansatte noget mere kritiske over for Brostøm og direktionens måde at kommunikere på.

Det viser en rapport fra Arbejdstilsynet, som Djøfbladet har fået indsigt i.

Tilsynet har været en tur på besøg hos Sundhedsstyrelsen, hvor man har givet styrelsen et såkaldt gult kort for arbejdsmiljøet blandt styrelsens såkaldte sektionsledere.

Her er arbejdsmiljøet ifølge tilsynet så dårligt, at der kan være tale om, at lovgivningen på området er overtrådt.

Ifølge rapporten har flere af medarbejderne oplevet »en hård og til tider nedladende tone fra direktionen, hvilket øger arbejdspresset«.

Sektionslederne har desuden ifølge rapporten beskrevet »manglende psykologisk tryghed i samarbejdet med direktionen«.

Sundhedsstyrelsens direktion består af Søren Brostrøm, vicedirektør Helene Bilsted Probst og vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen.

Brostrøm skriver i en mail til Djøfbladet, at styrelsen fra foråret 2022 har været opmærksom på problemerne.

»Noget af det første, vi gjorde, var at få hjælp fra en ekstern erhvervspsykolog, som alle ledere kunne snakke med individuelt. I den handleplan, vi har lavet, har psykologisk tryghed og mødekultur et særligt fokus,« skriver Søren Brostrøm.

Søren Brostrøm blev direktør for Sundhedsstyrelsen i 2015.