Der er røgudvikling i en træpillesilo på Studstrupværket i Skødstrup.

Det oplyser Carsten Birkeland Kjær, der er presseansvarlig i Markets & Bioenergy ved Ørsted.

»Siloen afgiver i øjeblikket røg og dermed også en lugt af brændt træ, da nogle af træpillerne i siloen ulmer,« fortæller han.

Ifølge Carsten Ruders, der er kraftværkschef på Studstrupværket, var det i forbindelse med, at man på Studstrupværket atter skulle i gang med at bruge træpiller som opstart på varmesæsonen, at varmeudviklingen er opstået.

Det sker, fordi der kommer ilt ind i siloen.

»For at sikre, at varmeudviklingen ikke spreder sig til resten af siloen, har vi igangsat en nødtømning for at få de træpiller ud, som ulmer og afgiver røg. Vi kan endnu ikke sige noget om, hvor stor en andel af træpillerne, vi bliver nødt til at køre ud af siloen.«

For at fjerne ilten – og forhindre en eventuel brand – i siloen indfører man nitrogen.

Siloen på Studstrupværket har en kapacitet på hele 65.000 ton, og i skrivende stund indeholder den omkring 55.000 ton, oplyser Carsten Birkeland Kjær.

»Det svarer til omkring ti dages forbrug i fuld drift. Hvor stor en andel af træpillerne, der vil være beskadiget af varmeudviklingen, er endnu uvist, da arbejdet med at stoppe varmeudviklingen stadig pågår,« fortæller han.

Da værket i øjeblikket producerer el, er driften ikke påvirket af røgudviklingen – og Studstrupværket vil fortsat have nok træpiller til rådighed til at kunne levere fjernvarme på træpiller gennem hele vinteren.