Enhedslistens borgmester, Ninna Hedeager Olsen, tvinges nu til at stoppe med at opkræve urimeligt høje gebyrer hos københavnerne.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog torsdag aften at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen at stoppe forskelsbehandling af borgere ved opkrævning af gebyrer for at behandle byggeansøgninger.

Det erfarer B.T. fra flere politikere i Borgerrepræsentationen.

»Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at de eksterne advokater og revisorer, der har hjulpet os med at fastsætte byggesagsgebyrerne i København, ikke har været opmærksomme på denne problemstilling. Nu har Bech-Bruun (advokatfirma, red.) gjort os opmærksom på problemet, og så får vi selvsagt den fejl rettet med det samme,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). Vis mere

Som B.T. i juli kunne afdække, afhænger gebyrets størrelse i praksis af, om ansøgningen havner på skrivebordet hos en nyansat sagsbehandler – en såkaldt trainee. I så fald kan både den nyansatte samt medarbejderen, der oplærer den nyansatte, opkræve borgeren penge for den tid, de bruger på ansøgningen.

Dermed opkræves nogle borgere for to sagsbehandleres tidsforbrug, mens andre borgere kun opkræves for én medarbejders tid.

Borgerrepræsentationens beslutning kommer i kølvandet på en fortrolig rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun om forhold i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af en whistleblower, som afslørede, at forvaltningen opkræver betaling for den tid, der går til oplæring af nye medarbejdere.

Rapporten konkluderer, at forvaltningens praksis kan være i strid med lighedsprincippet, der siger, at offentlige myndigheder ikke må forskelsbehandle borgere.

Det socialdemokratiske medlem af Teknik- og Miljøudvalget Niels E. Bjerrum mener, at forvaltningen har været for langsom til at rette op.

»Der er ikke nogen tvivl om, at det havde set pænere ud, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen selv var kommet ud med sådan et initiativ,« siger han.