»Vennetjenester« og »særbehandling.«

En simpel byggesag om en vinterhave og etablering af lejligheder i en bevaringsværdig bygning har sat sindene i kog i den vestsjællandske stationsby Sorø.

Her er den konservative borgmester, Gert Jørgensen, nemlig gået personligt ind i en byggesag, hvor sønnen til et mangeårigt konservativt medlem af kommunalbestyrelsen ønsker at etablere lejligheder i en ejendom lige ud til Sorø Sø.

Sønnen hedder Steen Hahn Andersen.

»Det er ingen hemmelighed, at de er venner, og at Gert Jørgensen i det hele taget har et tæt forhold til Hahn Andersen-familien,« siger SFs medlem af kommunalbestyrelsen Linda Nielsen.

Kommunen er lige nu i gang med at lave et kommunalplantillæg, så Steen Hahn Andersen kan få sin byggetilladelse.

»Borgmesteren skulle have holdt sig helt ude af sagen, og set udefra ser det ud, som om borgmesteren har været inde over sagen. Det er et brud på armslængdeprincippet og ligner vennetjenester,« siger Bo Bjerre Mouritzen, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Sorø for Enhedslisten.

Steen Hahn Andersen er søn af den afdøde politiker og entreprenør Ib Hahn Andersen, som før sin død i 2016 var mangeårigt medlem af De Konservative i Sorøs kommunalbestyrelse sammen med Gert Jørgensen.

Gert Jørgensen anklages for at have givet særbehandling til en entreprenør, som er søn af hans politiske læremester.
Gert Jørgensen anklages for at have givet særbehandling til en entreprenør, som er søn af hans politiske læremester.
Vis mere

Ib Hahn Andersen var også en lokal velgører, der i 2015 donerede tre millioner kroner til kommunen, så den lokale sportsklub kunne få en kunstgræsbane.

Borgmester Gert Jørgensens tætte forhold til faren er velkendt. I et indlæg i den lokale avis Sjællandske har han beskrevet Ib Hahn Andersen som sin politiske læremester.

Han afviser dog anklagerne.

»Det er usagligt. Jeg kender rigtigt mange mennesker i Sorø Kommune. Det skal ikke være sådan, at fordi jeg har siddet i kommunalbestyrelse med hans far, så kan han ikke få den samme behandling som andre og en dialog med borgmesteren,« siger Gert Jørgensen og tilføjer:

»Jeg har mødt Steen i forskellige sammenhænge, og det er maks. to gange om året. Vi er ikke personlige venner.«

For at forstå anklagerne mod den konservative borgmester skal tiden skrues tilbage til 2020. Her køber Steen Hahn Andersen et bevaringsværdigt hus og en nabomatrikel på adressen Trautnersvej 24, som i mange år har været ejet af Odd Fellow-ordenen. Pris: 5,8 millioner kroner.

Steen Hahn Andersen har planer om at slå matriklerne sammen, rive en del af huset ned og lave nye liebhaverlejligheder med udsigt over Sorø Sø.

En dristig plan, eftersom huset er bevaringsværdigt, og kommuneplanen forbyder lejligheder i området, hvor der kun er huse. Byggeriet overskrider også den såkaldte søbeskyttelseslinje.

Trautnersvej 24 Sorø er blevet køb af en entreprenør, der kender borgmesteren. Nu vil han rive sidebygningen ned og indrette lejligheder med borgmesterens velsignelse.
Trautnersvej 24 Sorø er blevet køb af en entreprenør, der kender borgmesteren. Nu vil han rive sidebygningen ned og indrette lejligheder med borgmesterens velsignelse. Foto: Kasper Løjtved/Byrd
Vis mere

Blot en måned, efter at Steen Hahn Andersen har købt huset, får han sat et møde i stand med borgmesteren. Det fremgår af en mailkorrespondance i sagen, som B.T har fået aktindsigt i.

I mailkorrespondancen spørger Steen Hahn Andersen, om de skal mødes privat hjemme hos ham.

Borgmesteren bider til bolle med det samme, men foreslår et møde på kommunen. Han tilføjer, at der også vil deltage »en konstruktiv byggesagsbehandler«.

Det er forløbet efterfølgende, der får flere politikere til at bruge ord som »særbehandling« og »vennetjenester«.

Steen Hahn Andersens drømmeprojekt er etableringen af et lejlighedskompleks ved siden af den bevaringsværdige bygning, som også skal indrettes med nye lejligheder.

Det kræver dog en sammenlægning af de to matrikler, han har købt. Ifølge en gammel servitut, der fungerer som en slags lokalplan, skal naboerne på vejen godkende byggeriet, hvilket de nægter. Sagen ender i Tinglysningsretten, der stadfæster, at den gamle servitut skal håndhæves.

Steen Hahn Andersen dropper derfor sit drømmeprojekt og laver et nyt projekt, som indebærer indretning af lejligheder i huset og en nedrivning af en del af den bevaringsværdige bygning. Desuden skal der laves en glasudestue med tagterrasse, der bryder den såkaldte søbeskyttelseslinje.

Den lokale bevaringsforening er rasende, blandt andet fordi der med kommuneplantillægget åbnes op for, at de eksisterende huse på to en halv etage kan laves om til lejligheder.

Karsten Hansen er medlem af bestyrelsen i Sorø Bevaringsforening og bor også på Trautnersvej. Han er arg modstander af lokalt renoveringsprojekt. 
Karsten Hansen er medlem af bestyrelsen i Sorø Bevaringsforening og bor også på Trautnersvej. Han er arg modstander af lokalt renoveringsprojekt.  Foto: Kasper Løjtved/Byrd
Vis mere

»Renoveringen vil ødelægge den gamle, bevaringsværdige bygning og åbne op for, at der kan etableres etagebyggeri i et område, hvor der lige nu kun er villaer. Det vil være en katastrofe for området,« siger Karsten Hansen, der er bestyrelsesmedlem i Sorø Bevaringsforening.

Også det nye projekt vil kræve dispensation fra kommuneplanen, der ikke tillader lejligheder. Kommunen går derfor i gang med et såkaldt kommunalplantillæg, så entreprenøren kan få sit projekt igennem.

Flere eksperter, B.T. har talt med, siger, at borgmesteren godt må holde et møde med Steen Hahn Andersen, hvis bare hans involvering journaliseres, og der i øvrigt træffes lovlige beslutninger.

»Borgmesteren er ikke umiddelbart inhabil og må jo gerne kaste sig ind i sager, han mener er vigtige for kommunen,« siger Bente Hagelund, der er forvaltningsekspert og rektor ved Folkeuniversitetet.

Men der er også et andet hensyn.

»Det er spørgsmålet om kammerateri og nepotisme, og her kan der godt være et problem i sagen her. Det handler om god forvaltningsskik og tillidsskabende adfærd i det offentlige, som også gælder for borgmestre,« siger Bente Hagelund.

Socialdemokratiets Jakob Meibom, der også er næstformand i Natur-, Teknik- og Planudvalget i Sorø Kommune, undrer sig over, at Steen Hahn Andersens byggesag har fået kommunen til at udarbejde et helt kommunalplantillæg.

»Når Gert Jørgensen har en relation til Steen Hahn, så skal der være rene linjer. Man bliver bekymret for, om borgmesteren føler sig forpligtet på grund af de personlige relationer. Andre ville ikke få den samme behandling, og derfor lugter det af særbehandling,« siger han.

Kommunalplantillægget er allerede sat på skinner, og det ventes vedtaget af et snævert flertal i byrådet bestående af De Konservative, Venstre og Nye Borgerlige. Dog mangler der en høring af naboerne, som er i gang, og som fortsætter frem til oktober.

Steen Hahn Andersen fortæller til B.T., at han ikke har kommentarer til sagen.