Hvert år omkommer 8.000 til 20.000 rålam, når landbruget slår græs og høster.

Det svarer til op mod en femtedel af bestande, anslår en rapport fra Danmarks Jægerforbund. Et nyt projekt skal nu forsøge at reducere antallet af døde og lemlæstede rålam.

Problemet er den ynglestrategi, som rådyr har udviklet.

En voksent rådyrs mest effektive forsvar er flugt, men rålams muskler er slet ikke så udviklede, at de for eksempel kan løbe fra en ræv.

I stedet gemmer de sig.

Det er specielt, når der høstes græs i maj til juli, at vildtet har risiko for at blive skadet eller dræbt.
Det er specielt, når der høstes græs i maj til juli, at vildtet har risiko for at blive skadet eller dræbt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix/Arkiv
Vis mere

De trykker sig mod jorden og ligger helt stille. Da de samtidig næsten ikke udsender nogen lugt, er det en effektiv taktik over for rovdyr.

Men ikke over for en moderne landbrugsmaskine.

Over for en 12 meter bred butterfly rotorklipper, der i højt tempo skærer sig vej gennem græsset, er gemmetaktikken ubrugelig.

I steder er resultatet døde eller lemlæstede rålam.

Det fremgår af en rapport fra Jægerforbundet fra 2016, men nu skal et nyt projekt afprøve forskellige såkaldte ‘afværgemetoder’, så antallet af omkomne dyr reduceres, skriver Danmarks Jægerforbund.

Forsknings- og udviklingsorganisation Seges, Danmarks Jægerforbund, Teknologisk Institut og Scandinavian Drone Solutions skal i fællesskab teste dels nye afværgemetoder, dels indsamle erfaringer med eksisterende afværgemetoder. Endelig skal de også afdække omfanget af høstdrabene.

Ud over rålam omkommer også harekillinger og jordrugende fugle. De er også omfattet af projektet.

Det er specielt, når der høstes græs i maj til juli, at vildtet har risiko for at blive skadet eller dræbt.

Allerede i 2016 eksperimenterede man med alternative metoder til at reducere antallet af høstdrab.

Man lod en drone sprøjte losrurin rundt om det område, hvor man havde observeret rålammet. En los er en de farligste rovdyr for rådyr, som derfor er meget opmærksomme over for duftspor af los.

Resultatet af forsøget var da også, at det meget ofte fik rådyrene og lammene til at flytte sig.

Det er Jægernes Naturfond, der betaler for projektet.

I forbindelse med projektet opfordres landmænd, jægere og maskinstationer til at dele deres erfaring med at reducere mængde af høstdrab.