2. april 2022 besøgte en mand sammen med sin familie en restaurant.

Manden, som er blind, havde sin førerhund med, men på restauranten fik han at vide, at hunden ikke var velkommen.

Det fik manden til at klage til Ligebehandlingsnævnet, som endelig er kommet med en afgørelse.

Og det faldt ud til den blinde mands fordel, da han skal have en erstatning på 5000 kroner på grund af forskelsbehandling.

Restauranten påstod, at de ikke vidste, der var tale om en førerhund, men ifølge manden bar hunden førerhundebøjle med teksten 'førerhund'. 

Han fremlagde også en kopi af sit førerhundebevis og sit medlemskort til Dansk Blindesamfund.

Restauranten, som ikke kan genkende denne udlægning af sagen, holdt dog fast i, at hunden ikke var velkommen og henviste til sundhedsmæssige årsager og af hensynet til de andre gæster i restauranten.

Men Ligebehandlingsnævnet vurderede altså, at det ønske ikke stod mål med at afvise førerhunden fra restauranten.

Handicapdiskriminationsloven siger, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet.