»Der var en elev, der fortalte, at hans far havde sagt, at han ikke skulle lytte på mig. Så er det jo umuligt.«

Forældre, der forventer, at lærerne tager sig af opdragelsen i klasseværelset, og en uddannelse, der er mangelfuld på en lang række punkter.

Sådan lyder de to centrale svar fra en række lærerstuderende og færdiguddannede lærere på, hvorfor den danske lærerstand klarer sig ganske dårligt, i en ny analyse, der de seneste par dage er blevet beskrevet flere steder.

Eksempelvis har Berlingske omtalt analysen, som tænketanken Kraka har lavet i samarbejde med Deloitte, og som blandt andet har til formål at vurdere de danske læreres faglige kundskaber.

Og resultatet er ikke ligefrem positivt.

Analysen viser nemlig, at den danske lærerstands egne færdigheder i læsning, matematik og problemløsning er betydeligt ringere end flere af vores naboer – Norge, Sverige, Tyskland og især Finland – som vi normalt sammenligner os med.

B.T. har derfor talt med en række lærerstuderende og uddannede lærere, der ikke er overraskede over, at vi ser sådan et resultatet.

Men hvorfor er det så tilfældet?

»Jeg læser selv til lærer, og når jeg har været i praktik, har jeg tit oplevet, at hvis jeg ringer til en forælder, så er det aldrig barnet, der er problemet. Derfor skal man tit bruge ekstra krudt på at opdrage i klasseværelset, og så mister man jo tid til at være fagligt dygtig,« fortæller nordjyske Tine Dybro Oldgaard eksempelvis.

Hun mener generelt, at forældrene gør det sværere for lærerne at fokusere på det faglige arbejde.

»Forældrene tager ikke altid det fulde ansvar selv, og så er det op til lærerne at opdrage. Men så var der også en i min praktik, der fortalte, at hans far havde sagt, at han ikke skulle lytte på mig. Så er det jo umuligt,« fortæller hun.

En anden, der også efterlyser lidt mere hjælp fra forældrene, er Lea Schmidt.

»Når man så skal bruge meget af sin tid på opdragelse og irettesættelse, så er det klart, at man mister tid, som man kan bruge på sin faglighed,« siger Lea Schmidt, der har været lærer i 13 år.

Lea Schmidt.
Lea Schmidt.
Vis mere

Men det er ikke kun i klasseværelset, at man som lærer mister dyrebar tid.

»Jeg synes, at samarbejdet med forældrene er godt, men der er også noget om debatkulturen, når vi henvender os. Vi skal bruge for meget tid på at forklare os og diskutere. Og den tid kunne jeg jo bruge på at læse op på min faglighed i stedet,« siger hun.

Det er dog ikke kun elevernes forældre, der kan være årsag til de danske læreres manglende faglighed i forhold til nabolandene.

Nej, for i snart mange år har læreruddannelserne været kraftigt kritiseret, og den samme kritik kommer Martin Topf med.

»Vi går simpelthen for lidt i skole. De travle uger er det tre dage med fem timer, men i gennemsnit er det nok kun to dage om ugen. Det er kritisabelt,« siger han og fortsætter:

»Det er slet ikke tilstrækkeligt, det vi lærer. Rent didaktisk bliver vi klædt godt nok på til at formidle og undervise, men fagfagligt er det et helt andet billede.«

Martin Topf blev færdiguddannet i sommer og har siden fået arbejde som lærer, men han anerkender uden at blinke, at der er problemer med nogle læreres faglighed.

Martin Topf.
Martin Topf.
Vis mere

»Jeg har helt klart læst med nogen, der ikke var dygtige nok ren fagligt, og det handler om uddannelsen og penge. Bundniveauet er simpelthen for lavt, og det er især tilfældet for nogle fag. Musiklærere har dobbelt så meget undervisning i faget, men i den perfekte verden burde alle jo have så meget,« siger han.

Derfor er han også stor modstander af at gøre læreruddannelsen ét år længere fra fire til fem år. I stedet mener han, at der skal større fokus på bedre og mere undervisning.

Sofie Falck Villadsen er fuldstændig enig. Hun er selv lærerstuderende og formand for Studenterforum UC.

»Jeg talte med min far om det her, og han fortalte, at de var i skole fra otte til 14 hver dag. Og det afspejler jo netop virkeligheden, hvilket det ikke gør i dag,« siger Sopfie Falck Villadsen.

Selv har hun omkring 12 undervisningstimer om ugen.

Det er efter hendes mening for lidt, og når niveauet så ovenikøbet også er for lavt, rammer det lærernes faglighed.

»Alle kan blive lærere, og alle kommer igennem studiet. Der skal virkelig meget til for at dumpe en eksamen. Det er dybt problematisk, så der skal helt sikkert en større indsats til,« siger hun.