Udviklingen er bekymrende.

Således lyder reaktionen fra Statens Serums Institut, efter de første tal fra overvågningen af den særligt resistente svampetype Aspergillus Fumigatus er kommet ind ad døren.

Aspergillus Fumigatus er en skimmelsvamp, der findes overalt i naturen, og langt de fleste mennesker indånder den uden at tage skade.

Men for alvorligt immunsvækkede kan det udvikle sig til en livstruende lungeinfektion. I værste tilfælde kan infektion med svampen være dødelig, fordi den i et stigende antal tilfælde er blevet resistent over for behandlingsmidlet azol.

I Danmark bruges azolmidler også i miljøet – typisk i landbruget ved kornproduktion og i industrien til imprægnering og træbeskyttelse – og som et forsvar herimod er svampen blev miljøresistent, og derfor reagerer den ikke, når patienter med infektionen bliver behandlet med azol.

Derfor igangsatte Statens Serum Institut sidste år en landsdækkende overvågning af svampetypen.

Tallene, der giver indblik i det første halve år af 2019, viser, at der er påvist resistens hos 19 ud af 319 patienter – svarende til seks procent.

Men selvom andelen er relativt begrænset, er tallene for miljøresistens mere skræmmende.

I 74 procent af de 19 tilfælde var der nemlig tale om miljøresistens.

»Selvom vi har få patienter med resistens, er det bekymrende, at vi over en cirka 12-årig periode er gået fra slet ikke at have påvist miljøresistens til, at den nu er ansvarlig for tre af fire tilfælde af resistent Aspergillus-infektion,« siger Maiken Cavling Arendrup, professor, overlæge og leder svampelaboratoriet på SSI, om opdagelsen i en pressemeddelelse.

Hun understreger, at det er vigtigt, at overvågningen fortsætter, således der kan findes en løsning på problemstillingen.

»Vi bliver nødt til at vide noget mere om denne miljøresistens, som påvirker de behandlingsmuligheder, der er i sundhedsvæsenet. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med de eksperter, der ved noget om den anvendelse af azoler, der sker inden for eksempelvis landbruget og med internationale kollegaer.«