Bedemand Claus Madsen går rundt med en ubehagelig tanke: Er han blevet smittet med coronavirus, og bærer han i så fald smitten videre, når han besøger hospitaler, plejehjem og hospicer?

Svaret kender han ikke. Og det er netop pointen. Han vurderer selv, at risikoen bestemt er til stede, omend han ikke har nogen synlige symptomer.

»Jeg vil sige, at jeg med stor sandsynlighed har været i kontakt med en, der har været corona-smittet,« siger han.

Modsat sundhedspersonale på hospitalerne er han ikke blevet testet for coronavirusset.

De nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen tilsiger, at visse medarbejdere i sundhedsvæsenet skal testes, hvis deres leder finder det relevant.

Claus Madsen, der er ejer af Grindsted-Billund Begravelsesforretning, der dækker otte forretninger i Jylland og på Fyn, er ikke omfattet af de regler, og derfor er det op til ham selv at tage de rette forholdsregler.

Det kan dog være svært, når det følsomme arbejde med at håndtere pårørende til en afdød på det nærmeste kræver et hjemmebesøg.

»Vi mødes hjemme hos folk privat. Det er der en forventning om. Det er jo også mennesker, vi har med at gøre og ikke trævarer,« siger han.

Claus Madsen fortæller, at han derfor går rundt med ‘en klump i maven', fordi ‘vi som bedemænd er sårbare, når vi er i så nær kontakt med døde og deres pårørende.’

Hans bekymring deles af Rikke Drachmann fra Drachmann Begravelser på Amager.

»Selvfølgelig gør jeg det. Jeg tror, at alle bedemænd har den bekymring - og den er grim at gå rundt med,« siger hun.

»Vi kommer hjem til folk, men vi vil helst ikke.«

»Det kan jo være gamle fru Hansen, der er lænket til en kørestol, og hende besøger vi selvfølgelig. Hun udgør potentielt en smitterisiko over for os, men det gør vi jo også over for hende,« siger Rikke Drachmann.

Står det til Claus Madsen, skulle langt flere derfor testes for coronavirus.

»Jeg synes, at enhver der dør, bør blive testet, ligesom alle nærmeste pårørende bør blive testet,« siger han.

Hos Grindsted-Billund Begravelsesforretning har Claus Madsens ansatte håndteret et enkelt corona-dødsfald.

Det skete naturligvis med største forsigtighed.

På Odense Universitetshospital fik bedemanden udleveret beskyttelsesdragt, mundbind og handsker, og hele kisten blev sprittet af.

Desuden måtte de pårørende slet ikke være til stede ved kapellet - ja, på hele matriklen - på grund af risikoen for, at de kan bære rundt på smitten.

Den afdøde blev således kørt direkte til krematoriet.

Men lige så klare tiltagene er mod corona, når først smitten er kendt, lige så uklare er de, når alle andre dødsfald skal håndteres, selvom smitterisikoen er til stede.

Både Claus Madsen og Rikke Drachmann undgår at give hånd til de pårørende og så vidt muligt klares kontakten over telefonen eller via Skype.

Men den ubehagelige mavefornemmelse kan ikke fjernes med sprit eller tæmmes ved at holde afstand.

Derfor mener bedemanden, at ‘der bør blive testet langt mere, så vi kan komme den usikkerhed til livs.”