Alle plejehjemsbeboere i Region Sjælland er nu vaccineret, lød de gode nyheder fredag.

Bare ikke lige Anette Uhrenfeldts mor og de øvrige beboere på plejecentret Kildebo i Sakskøbing.

Siden jul har Kildebo nemlig været hårdt ramt af corona. Og i mandags var over halvdelen af plejehjemmets 60 beboere smittet, lød det i en pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune.

»Min mor har siden anden juledag siddet midt i orkanens øje,« siger Anette Uhrenfeldt.

Det blev en jul uden besøg med en trussel fra en potentielt dødelig virus hængende over hovedet.

Og da regionerne meldte ud, at alle beboere på plejehjem ville få tilbudt vaccinens første stik inden fredag, var der endelig lys forude.

Men turen kom bare aldrig til Plejecentret Kildebo eller Anette Uhrenfeldts mor.

Det er regionerne, der har ansvaret for vaccinationsprogrammet. Men det er ikke lykkedes Anette Uhrenfeldt at få Region Sjælland til at svare på, hvorfor de ældre på Plejecentret Kildebo lades i stikken.

I en mail svarer Guldborgsund Kommune Anette Uhrenfeldt, at meldingen fra regionen lyder:

»At der ikke kan vaccineres på plejecentre med udbrud. Der bliver derfor lavet en ny vaccinationsrunde, så snart Kildebo er smittefri.«

Men det svar køber Anette Uhrenfeldt ikke.

»Der sidder jo mennesker, som endnu er negative, og det er vaccinen, der skal komme og redde de stakkels mennesker. Men de bliver altså nægtet vaccinen,« siger hun.

I en mailkorrespondance, som B.T. har fået indsigt i, henviser kommunen til, at man ikke kan blive vaccineret, mens man har covid-19. Og hvis man som nærkontakt venter på et svar, anbefales det, at vaccinationen udskydes, til man har fået et negativt svar.

Og her betragtes alle på Kildebo som værende 'nærkontakter', lyder det fra kommunen.

»Men hvis min mor betragtes som nærkontakt, så burde hun jo kunne blive vaccineret, når hun så sent som i går har fået en negativ test,« siger Anette Uhrenfeldt.

Men Anette Uhrenfeldts mor må altså sammen med de øvrige beboere, der endnu ikke er blevet smittet, vente med vaccinen, til plejecentret er smittefrit.

»Nu har de holdt ud så længe, og så lader man dem bare i stikken,« siger Anette Uhrenfeldt.

B.T. har forsøgt at få et interview med Regon Sjællands direktør for Det Nære Sundhedsvæsen, Trine Holgersen. Det har dog kun været muligt at få et skriftligt svar fra Trine Holgersen, og derfor har det ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål.

Er det korrekt, at der ikke kan vaccineres overhovedet på et plejecenter med smitte? Skal beboerne på Kildebo så vente, til plejecentret er 100 procent smittefrit?

»Nej, som udgangspunkt kan man modtage vaccine, hvis man har en negativ test og ikke har været udsat for smitte. Det vil dog altid bero på en lægefaglig vurdering. Når et større plejecenter ikke vaccineres, er det, fordi den lægefaglige vurdering er, at mange beboere er smittet og øvrige beboere kan være smittet. Vi vaccinerer hurtigst muligt de resterende plejehjemsbeboere i regionen, der af forskellige årsager ikke har kunnet modtage vaccinen som ønsket, og det begynder vi på i denne uge. Det gælder både steder med smitteudbrud og i forhold til borgere, som har været på juleferie, indlagt på et sygehus eller lignende.«

Hvis I ikke kan vaccinere på plejehjem med smitte, lader I så ikke de beboere, der er i allerstørst risiko for at blive smittet, i stikken?

»Alle ønsker hurtigst muligt at blive vaccineret, og det kan jeg godt forstå. Vi vaccinerer på et lægefagligt grundlag, og der vaccineres, hvis der er sikkerhed for, at beboere ikke er smittet eller kan have været udsat for smitte. Ved større udbrud er det en lægefaglig vurdering, om der kan være risiko for smitte blandt beboere, som ikke har symptomer. Den sundhedsfaglige anbefaling er ikke at vaccinere, hvis man er smittet med covid-19 eller er i risiko for at være smittet med covid-19.«

Hvorfor er ikkesmittede beboere, der kan fremvise en negativ test, ikke blevet tilbudt vaccine?

»Det beror i hvert enkelt tilfælde på en lægefaglig vurdering. Hvis vurderingen er, at beboerne kan have været udsat for smitte enten gennem plejepersonale eller andre beboere, så udskyder man vaccinationen. På Kildebo er der lavet en lægefaglig vurdering af, at der på grund af smitteudbruddet skal vaccineres senere. Når vurderingen er, at vi kan vaccinere beboerne, kommer vi ud og vaccinerer dem hurtigst muligt. Vi begynder i denne uge at lave en opsamlingsrunde på de plejecentre, hvor beboerne af den ene eller anden årsag ikke kunne blive vaccineret i første omgang.«