Naboer til letbanen i Odense er godt trætte af den støj, som Odense Letbane er årsag til.

Så trætte, at de i hobetal sender klager til letbanen, der de seneste uger har oplevet en mærkbar vækst i antallet af klager.

»De mange reaktioner kommer lidt bag på os, fordi antallet af støjplager ellers har været ret moderat i en længere periode.«

»Men på det seneste har billedet ændret sig, og det er en situation, som vi må reagere på med en skærpet indsats,« siger Jesper Rasmussen, der er formand for Odense Letbane.

Naboernes støjklager går primært på to forskellige ting.

Først og fremmest kan der høres en høj, hvinende lyd, når letbanen kører gennem kurver.

Og det gør den trods alt en del gange på turen fra Tarup til Hjallese. Odense Letbane forventer dog, at de hvinende lyde er hastigt på retur.

Lydene opstår nemlig, hvis skinnerne er tørre og mangler smøring, og derfor er såkaldte smøreskabe sat i funktion langs letbanesporene.

Men det er ikke den eneste lyd, som naboer til letbanen har klaget over.

For flere naboer har også klaget over en ubestemmelig og rumlende lyd, som spreder sig til omgivelserne omkring letbanen.

Og 'rumlegenerne' er umiddelbart en lidt større udfordring at løse.

»Først og fremmest er det meget beklageligt, at vi har naboer, som oplever generende støj fra letbanen. Det er et tema, som fylder meget hos os i øjeblikket.,« siger Jesper Rasmussen og fortsætter:

»Men det hører også med, at vi stadig befinder os i en testfase. Vi er ikke i mål endnu, og vi finder hele tiden detaljer, vi kan og skal forbedre.«

I øjeblikket afventer Odense Letbane en rapport fra deres entreprenør, Comsa, der afdækker vibrationer og strukturlyd målt på udvalgte steder på letbanens strækning.

Målingerne giver en indikation på, om støjen og vibrationerne fra kørslen holder sig inden for de grænseværdier, der er aftalt med Odense Kommune.