Lyt til artiklen

Organisationen Bæredygtigt Landbrug har sagsøgt staten – nærmere bestemt Fødevarestyrelsen – for deres håndtering af minksagen.

Og ikke mindst for styrelsens påbud om, at alle mink skulle aflives, hvilket blev formuleret i et brev til minkavlere 6. november 2020.

Det oplyser Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

»Det er velkendt i offentligheden, at påbuddet var ugyldigt på grund af manglende lovhjemmel. Mindre velkendt er det, at indgrebet formentlig udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,« mener Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz.

Derfor ønsker organisationen, at retssagen skal afklare, hvorvidt »berøvelse af borgernes ejendom uden lovhjemmel er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 1. tillægsprotokol, artikel 1, om respekt for ejendomsretten«, som det lyder i pressemeddelelsen.

Organisationen har sagsøgt styrelsen på vegne af tre minkavlere.

Hvis retten giver organisationen ret, skal retten tage stilling til en symbolsk godtgørelse på tre gange 17.000 kroner.

B.T. har talt med Fødevarestyrelsen, der ikke har nogen kommentarer. I et skriftligt svar oplyser man:

'Fødevarestyrelsen kan bekræfte, at styrelsen i dag via Kammeradvokaten er orienteret om stævningen fra Bæredygtigt Landbrug på vegne af tre tidligere minkavlere. Fødevarestyrelsen har ikke modtaget stævningen ad officiel vej endnu, men vi har under alle omstændigheder ikke kommentarer til stævningen, da sagen nu vil gå sin gang ved retten i Glostrup'.

Regeringen besluttede i november 2020 at aflive alle mink i Danmark på grund af mistanke om smitte med coronavirus, men der viste sig som bekendt ikke at være lovmæssigt grundlag for at kræve alle mink aflivet.

Fødevarestyrelsen sendt et brev til minkavlerne 6. november 2020, hvor det fremgik, at alle mink skulle aflives.

Hanne Larsen, som dengang var veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, sendte brevet, og Fødevareministeriet kritiserer hende, fordi »du undlod at sikre, at Fødevarestyrelsens brev af samme dato til minkavlerne var udtryk for den gældende retstilstand«.

Ifølge Bæredygtigt Landbrug skal søgsmålet statuere et eksempel.

»Aldrig igen skal et helt erhverv kunne nedlægges, uden at lovgrundlaget er gennemtænkt,« siger Bæredygtigt Landbrugs administrerende direktør, Steen-Flemming Stevns Elmarlund.