Svømmere og andre badeglade borgere skal i øjeblikket holde sig langt væk fra to danske strande.

Det drejer sig om Hyllingeriis Strand og Vellerup Vig på Hornsherred, oplyser Frederikssund Kommune.

Kommunens badevandsanalyser viser et forhøjet niveau af mavetarmbakterierne E.coli og enterokokker.

I samråd med embedslægen fraråder Frederikssund Kommune derfor badning ved begge strande, da det kan være forbundet med sundhedsfare.

Specielt ved Hyllingeriis Strand er der målt et ekstremt højt indhold af colibakterier i vandet.

Grænseværdierne skal ligge under 500 for E.coli og under 200 for enterokokker. I vandet ved Hyllingeriis Strand er tallet for E.coli dog målt til 6.600.

Målingerne angiver antallet af bakterier per 100 milliliter badevand.

Kommunens øvrige badesteder har en fin badevandskvalitet, viser analyserne.