Flere skilte og piktogrammer advarer mod at fiske, svømme og dykke i havet ved Cheminovas berygtede giftdepot på Harboøre Tange.

Men både fiskere og badegæster overser skiltene og begiver sig alligevel ud i vandet ved Høfde 42-depotet, skriver DR.

»Jeg fik en snak med nogle, som lå deroppe, og jeg forklarede dem, hvad de lå i, og hvad de lod deres børn lege i. Det er helt himmelråbende, og de blev også fortørnet over det, men de havde ikke set skiltene,« siger Bjarne Hansen, der i mange år har kæmpet for at få fjernet forureningen ved Høfde 42, til DR.

Bjarne Hansen mener ikke, at skiltene, der skal advare badegæster og fiskere mod at bevæge sig ud i havet ved høfden, er tydelige nok.

Over for DR fortæller han, at han forleden så en fisker sidde på høfden på netop det sted, hvor der er udløb fra kemikaliefabrikken Cheminova, som i dag hedder FMC Site Rønland.

Ligeledes har Bjarne Hansen set en familie, hvis børn legede rundt i vandet mellem høfderne.

Fjernede advarselsskilte

Det kan være farligt at befinde sig i vandet ved giftdepotet, der, ifølge Danske Regioner, rummer mere end 100 tons giftige kemikalier, hvoraf 7 ton er kviksølv.

I 2017 besluttede lokale politikere alligevel at fjerne nogle af de mange skilte, der signalerede, at man skulle holde sig fra vandet - heriblandt et skilt, der viste et gult dødningehoved.

Politikerne ønskede dengang at rydde op i, hvad de kaldte en 'gammel skilteskov.'

Regionsrådsformand i Regio Midtjylland, Anders Kühnau, har dog ikke planer om at gøre skiltningen mere tydelig, siger han til DR. Han mener, at hvis folk alligevel bader eller svømmer i vandet, så er det, fordi de ignorerer skiltene.

Det er ikke første gang, at Bjarne Hansen advarer om, at skiltningen i området ikke er tydelig nok. I 2018 havde en større gruppe turister også slået sig ned ved den berygtede Høfde 42.

Kemikalieaffaldet stammer fra kemivirksomheden Cheminova, som i dag hedder FMC. I 1950'erne og 1960'erne deponerede virksomheden nemlig sit kemikalieaffald på stranden.

Siden 2006 har depotet været indkapslet med en jernspuns, som skal sikre, at der ikke siver kemikalier ud i Vesterhavet og Knopper Enge.

En oprensning af depotet er estimeret til at koste 250 mio. kr. for det mest forurenede område, og op til 600 mio. kr. hvis hele depotet skal fjernes.