Sidste år døde 55.232 personer i Danmark. Det er det højeste antal siden 2007.

Det er en stigning på næsten 2.000 dødsfald sammenlignet med 2017.

De nye tal fra Danmarks Statistik viser også, at antallet af døde var særligt højt i marts og juli.

Forklaringen kan være influenza-epidemi og rekordvarme sommermåneder.

Til DR uddyber professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

»I forhold til, hvad vi har været vant til, var det en meget varm sommer i 2018, og for folk, der var svagelige i forvejen, kan de høje temperaturer godt have fremrykket dødsfaldet lidt. Det samme gælder influenza-epidemien.«

I foråret 2018 var mange danskere nemlig ramt af en influenzatype, der ikke var dækket af den tilbudte vaccine. Ligesom med influenza er det ifølge professoren derfor også de ældre, som har været mest udsatte for de høje temperaturer, der kan være forklaringen på et stort udslag i juli.

Samtidig skriver Danmarks Statistik også, at antallet af ældre er steget.

I runde tal har knap hver 20. dansker rundet 80 år i januar 2019.

De kolde tal viser, at 159.926 kvinder og 103.820 mænd - og dermed 4,5 procent af befolkningen - er over 80 år.

Tallene viser også, at danskerne - og i særdeleshed mænd - lever længere. I den høje ende af aldersskalaen er antallet af mænd mellem 90-99 år nemlig steget med hele 40,2 procent de seneste 10 år.

Til sammenligning er kvinder i denne aldersgruppe steget med 17 procent i samme periode.

I Danmark er de ældste kvinder 110 år og de ældste mænd 106 år.

På landsplan kan over 1000 danskere bryste sig af at have rundet 100 år.