Folketingets Ombudsmand finder, at det var i strid med gavereglerne, da tidligere borgmester i København Anna Mee Allerslev (R) fik stillet et gratis lokale til rådighed af Øens Murerfirma.

Lokalet lånte hun kvit og frit i forbindelse med sin 30-års fødselsdag, mens hun sad som borgmester.

'Det er min opfattelse, at udlånet af et lokale til Anna Mee Allerslev i forbindelse med fejringen af hendes 30-års fødselsdag havde karakter af en gave, som Anna Mee Allerslev ikke burde have taget imod'.

Det skriver ombudsmanden.

Dermed blev hun også inhabil i forhold til alle sager, som vedrørte Øens Murerfirma og dets ejer Jan Elving, konkluderer Ombudsmanden blandt andet i redegørelsen. Allerslev burde derfor ikke have deltaget i beslutningen om at give firmaet en erhvervspris, konkluderes det.

Anne Mee Allerslev gik af som borgmester i oktober 2017, efter at B.T. havde afdækket, at hun havde lånt Rådhuset til sit private bryllup samt et lokale af ejeren af Øens Murerfirma, Jan Elving, til sin 30 års fødselsdag.

På dagen, hvor hun gik af, kunne B.T. afsløre, at Allerslev bad en direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen hjælpe Øens Murerfirma med en byggetilladelse til et millionprojekt i 2016.

Siden kom det frem, at Jan Elving og Øens Murerfirma havde renoveret hendes lejlighed for 1,8 millioner kroner. Hidtil havde Anna Mee Allerslev blot hævdet, at firmaet havde lavet noget murerarbejde i hendes badeværelse.

Blandt andet viste det sig, at Anna Mee Allerslev havde fået et nedslag i prisen på 77.500 kr. af Øens Murerfirma ved renoveringen af hendes lejlighed, uden at hun kunne dokumentere, hvorfor hun fik nedslag i prisen.

Desuden gav hun forkerte oplysninger til advokatfirmaet Horten, der af tre omgange har undersøgt sagen. Samtidig viste det sig, at der var massivt rod i regnskabet.

'Sagen er ikke fuldt oplyst, da væsentlige bilag fra byggesagen fortsat mangler,' konkluderede revisionfirmaet KPMG i en rapport til Horten fra september sidste år efter at have gransket byggesagens dokumenter og byggeregnskabet.

'Derudover tegner dokumenterne ikke et entydigt billede af byggesagen. De indeholder således modstridende oplysninger, og dele af de oplysninger, der er modtaget tidligere, viser sig ikke at være fuldstændige og korrekte, når de vurderes i forhold til senere modtagne oplysninger,' lød det videre.

Ombudsmanden har modtaget det samme materiale og supplerende materiale fra Anna Mee Allerslev og kan ikke fælde dom i sagen om Øens Murerfirma og renoveringen af lejligheden, da billedet ifølge Ombudsmanden er for mudret.

'Jeg kan konstatere, at en række af de foreliggende oplysninger om Øens Murerfirmas involvering i Anna Mee Allerslevs byggesag ikke er entydige og i øvrigt bestrides af såvel Øens Murerfirma som Anna Mee Allerslev selv. Jeg finder ikke, at det er muligt inden for rammerne af en ombudsmandsundersøgelse at trænge til bunds i de økonomiske forhold mellem Øens Murerfirma og Anna Mee Allerslev i denne sag,' skriver Ombudsmanden blandt andet.

Ombudsmanden har også undersøgt, om Anna Mee Allerslev var så tætte venner med Jan Elving, at det i sig selv medførte inhabilitet. Det er der ikke grundlag for at konkludere, efter at Allerslev har forklaret, at Elving ikke er en privat ven, men blot 'en person, som hun har et venskabeligt forhold til'.

Anna Mee Allerslevs advokat, Bjarke Vejby, skriver til B.T.:

'Hvad angår lånet af en kantine til en 30-års fødselsdag, kan jeg konstatere, at Horten og Københavns Kommune er uenige med Ombudsmanden, men Ombudsmanden vurderer også, at spørgsmålet om inhabilitet er tvivlsomt, og at kommunens sagsbehandling ikke i øvrigt var behæftet med nogen mangler'.