En markant mindre andel af ældre kvinder og mænd over 65 år bor alene sammenlignet med for tyve år siden.

Der bliver længere og længere mellem enker, enkemænd og andre ældre danskere, der kun har ét navn på postkassen.

I år bor 38,1 procent af alle danskere over 65 år alene. For tyve år siden var andelen til sammenligning 44,6 procent.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Andelen af ældre, der bor alene, er faldet hvert eneste år siden år 2000.

En stor del af forklaringen på udviklingen skal findes i danskernes levealder. Både mænd og kvinder lever længere, og dermed sker der en senere opsplitning af de ældres husstande, forklarer Danmarks Statistik.

Danske kvinder kan i gennemsnit regne med at blive 82,9 år, mens mændenes middellevetid i 2019 er på 79 år.

I 2000 var middellevetiden knap fire år lavere for kvinder end i dag - nemlig 79,2 år. Samme år kunne danske mænd forvente at blive 74,5 år.

Dermed er gabet mellem mænds og kvinders forventede levetid siden årtusindskiftet blevet et par år mindre.

Om man bor alene eller sammen med en kæreste eller ægtefælle har "kolossal betydning" for ældres trivsel, forklarer David Vincent Nielsen, der er ensomhedskonsulent hos Ældre Sagen.

Derfor glæder han sig over, at andelen af ældre, der bor alene, er faldende.

- Hvad angår ensomhed, er der to-tre gange større risiko for at opleve svær ensomhed, hvis man bor alene, sammenlignet med at bo med en partner.

- Generelt har mennesker, der bor og lever i et partnerskab, større trivsel, bedre fysisk og mental sundhed, og især mænd har en meget stor fysisk fordel af at bo sammen med en ægtefælle, siger David Vincent Nielsen.

Siden Danmarks Statistik i 1986 begyndte at opgøre, hvor mange danske ældre der bor alene, har andelen ikke været så lav, som den er i år.

Ser man på de faktiske tal - altså antallet og ikke andelen - er der generelt sket en kraftig stigning siden 1986. Det skyldes, at der er blevet flere ældre i Danmark, og det bemærker Ældre Sagens ensomhedskonsulent.

For godt 30 år siden boede lidt over 300.000 i alderen 65 år eller derover alene, skriver Danmarks Statistik. I 2019 er tallet steget til 430.000.

- Det er glædeligt, at der er en mindre andel, der bor alene. Men eftersom der bliver flere og flere ældre, er der et støt stigende antal ældre, som bor alene.

- Da de har større risiko for at opleve ensomhed, oplever vi også en stigning i ensomheden, siger David Vincent Nielsen.

Han opfordrer ældre, der lever alene, til at holde sig i gang med fritidsaktiviteter, holde kontakten til relationer uden for hjemmet og opsøge selskab i lokalområdet, hvis man føler sig ensom.

At kvinder stadig lever længere end mænd, ses tydeligt i statistikken. Således er der i år dobbelt så mange ældre kvinder som mænd, der bor alene.

/ritzau/