»Alvorlig risiko for fejlmedicinering« samt manglende redegørelse for, »om patienten havde modtaget den rigtige medicinske behandling.«

Sådan lyder blot to af nedslagspunkterne i konklusionen fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et varslet, reaktivt tilsyn hos sundhedsklinikken Kærshovedgård, der hører under Røde Kors Asylafdeling.

Det skriver styrelsen på deres hjemmeside.

Styrelsen konstaterede, at der var fejl og mangler i medicinhåndteringen på behandlingsstedet og valgte derfor valgte per 15. oktober med øjeblikkelig virkning at indstille al medicinhåndtering.

Styrelsen foretog en stikprøvekontrol og kunne i alle fem stikprøver konstatere, at der var fejl i medicinbeholdningerne og de dertilhørende medicinlister. I flere tilfælde var fejlene gennemgående i alle fem stikprøver.

Udrejsecenter Kærshovedgård drives af Kriminalforsorgen og huser afviste asylansøgere. Mange af beboerne har domme for alvorlige forbrydelser bag sig, og der er flere, der har eller har haft problemer med psykiske lidelser.

Hvad det øjeblikkelige stop af medicinhåndtering eventuelt betyder for dem, nævner Styrelsen for Patientsikkerhed ikke.

De nævner dog, at håndtering af medicin ophører, efter medicinen er ordineret, og at påbuddet først kan ophæves igen, når Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet det forsvarligt efter modtagelse af en række dokumenterede redegørelser.

Blandt andet kræver styrelsen, at sundhedsklinikken Kærshovedgård dokumenterer »de tilstrækkelige instrukser for personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling og for medicinhåndtering« samt »en redegørelse for, hvordan personalet er instrueret i efterlevelse af instrukserne og i de forhold, der er omfattet af rammedelegationer, og hvordan de vil blive implementeret, hvis påbuddet ophæves.«

B.T. følger sagen …