Lyt til artiklen

Verdens fugle falder som fluer.

Det viser en ny rapport, som opgør, hvordan det ser ud for fuglebestanden på verdensplan.

På globalt plan er bestanden faldet hos 49 procent af arterne, mens hver ottende art er i fare for udryddelse. Oven i dette er mindst 187 arter bekræftet eller mistænkt for at være uddøde siden år 1500.

I den seneste rapport, der blev udgivet for fire år siden, var det 'kun' 40 procent af arterne, som var i nedgang.

Fuglene er den gruppe dyr, som der laves flest studier om, og når man ser på deres tilstand, kan man også se en hel del om naturens generelle tilstand.

»Fugle er brugbare til at fortælle os om planetens tilstand. Og hvad de fortæller os er, at naturen har det skidt,« fortæller doktor Stuart Butchart, chefforsker hos Birdlife International, til Guardian.

Det er kun seks procent af verdens arter, som er i vækst.

En af årsagerne til de nedslående tal er naturbrande, som spiller en større rolle i denne rapport end tidligere.

Det skyldes, at der er flere af dem, og de hærger og ødelægger fuglenes levesteder. Også hedebølger, tørker og oversvømmelser vil føre til udbredt udryddelse af arter, advarer forskere

Derfor er det også vigtigt, at der gribes ind nu. Det skal blandt andet ske ved en forøgelse af antallet og kvaliteten af beskyttede områder.

»Vi er nødt til at stoppe disse fald og komme tilbage på rette spor. Vores fremtid, såvel som verdens fugles, afhænger af det,« forklarer Stuart Butchart.

Derfor håber Birdlife også, at man ved det kommende Cop15-topmøde i Montreal til december vil iværksætte modige og ambitiøse planer, der kan hjælpe planetens lidende biodiversitet.