Landets største containerhavn vil gerne have mere plads.

I et storstilet projekt har Aarhus Havn ønsket at udvide med kæmpemæssig stor landudvidelse og et nyt havnebassin.

Aarhus Kommune og Trafikstyrelsen har gennemgået miljøkonsekvensrapporten, der er udarbejdet af COWI, og dermed er både rapporten og lokalplanen for udvidelsen klar til at komme i høring.

Det fremgår af et punkt på dagsordenen i Magistraten i Aarhus Kommune. Magistraten skal diskutere punktet mandag 22. november.

Den planlagte udvidelse af Østhavnen består af et nyt havnebassin og 100 hektar nyt landareal.

Udvidelsen kommer blandt andet på baggrund af, at Aarhus Havn de seneste år har fået mindre plads at arbejde på.

I Aarhus Kommunes beskrivelse af projektet og konsekvenserne for miljøet skriver de, at den »væsentligste påvirkning« i miljøkonsekvensrapporten er »oplevelsen af bugten, da anlægget er stort og synligt fra store dele af de omliggende arealer«.

Derudover vil der være en »forringelse af den rekreative brug af de kystnære rekreative områder og for vandsporten på bugten. Øvrige miljøemner vurderes ikke at få en væsentlig påvirkning.«

Efter høringen, der kommer til at vare otte uger, vil Aarhus Kommune og Trafikstyrelsen tage stilling til, om projektet får en tilladelse.

Se her, hvordan planerne for udvidelse af havnen ser ud fra udvalgte steder i kommunen. Brug den interaktive grafik til at se transformationen herunder:

Aarhus Havns Hovedforslag set fra Strandvejen.

Hovedforslaget set fra Ballehage.

Hovedforslaget set fra Den Uendelige Bro om natten.

Hovedforslaget set fra Bernhardt Jensens Boulevard.